illustration-image-of-the-header

Domov Trenčín a Trnava na bicykloch

Trenčín a Trnava na bicykloch

12. 10. 2022 Mobilita

„Za príkladmi dobrej praxe v oblasti udržateľnej mobility“ sme sa v rámci aktivít Európskeho týždňa mobility vybrali do mesta Trenčín a Trnava. Študijnej cesty, ktorá trvala dva dni, sa zúčastnili najmä zástupcovia regionálnych a mestských samospráv, ktorým je téma udržateľnej mobility blízka a mohli by nadobudnuté poznatky uplatniť vo svojej praxi. A poznatky neboli iba teoretické. Po zaujímavých prezentáciách nasledovala poobede cyklojazda mestom, kde sme si mali možnosť pozrieť opatrenia z prednášok aj v praxi.

Žlté bicykle naukladané vedľa seba na ulici
Zdroj: LIFE Populair

V Trenčíne na bicykloch

V Trenčíne účastníkov študijnej cesty privítal v priestoroch VÚC zástupca Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK). Vedúci odboru dopravy z TSK Radovan Hladký zhrnul, čo sa im podarilo v oblasti udržateľnej mobility v rámci regiónu za posledné roky vybudovať a aké majú do ďalších rokov plány v oblasti budovania cyklotrás, cyklobusu, či integrovanej dopravy. Zástupca primátora mesta Trenčín, Patrik Žák, predstavil plán udržateľnej mestskej mobility mesta od jeho prípravy a zberu podkladov na jeho spracovanie, až po implementáciu opatrení. Po obede sme mali praktickú ukážku merania ultrajemných prachových častíc v ovzduší na rušných križovatkách v meste s pánom Kåre Press-Kristensenom z Dánskej organizácie Green Transition Denmark. Prístroj ukázal výrazný nárast ultrajemných prachových častíc v ovzduší, keď križovatkou prešlo staršie auto, ktoré malo s najväčšou pravdepodobnosťou dieslový pohon bez filtra. Znečistenie sa netýka len vonkajšieho prostredia. V Dánsku namerali znečistený vzduch ultrajemnými časticami aj vo vnútri automobilov, hlavne z okolitých áut jazdiacich po meste v kolóne. Teoretický blok sme ukončili prezentáciami o ekošoférovanií od Miloša Veverku z organizácie CEPTA a o projekte Ulice pre deti, ktorý rozbieha Metropolitný inštitút v Bratislave, od Ota Nováčka.

Po skončení prednášok sme sa vybrali na bicykloch (vlastných či zapožičaných od TSK) spoznávať riešenia udržateľnej mestskej mobility v praxi. Videli sme množstvo zaujímavo vedených cyklotrás po meste, medzi nimi napríklad cyklotrasa vedúca po starom nepoužívanom železničnom moste, ktorý mesto získalo od železníc a diskutovali sme o podmienkach a prekážkach, ktoré riešia samosprávy pri budovaní cyklistickej infraštruktúry.

Vlakom za inšpiráciami do Trnavy

Na druhý deň sme sa vlakom presunuli do Trnavy. Úvodná prezentácia bola o riešeniach udržateľnej dopravy v meste Trnava a prezentoval ju Peter Rozsár z referátu dopravného urbanizmu mesta. Vzhľadom na fakt, že Trnava je rozlohou pomerne malé mesto, je tu všetko dobre dostupné pešo alebo na bicykli. Mesto sa preto snaží podnikať kroky, aby dosiahlo zvýšenie podielu ľudí prepravujúcich sa po meste na bicykli alebo pešo. Regulujú automobilovú dopravu v meste upokojením ulíc – zavádzajú zóny 30, zjednosmerňujú cesty, aby vytvorili v druhom pruhu parkovacie miesta, čím by odstránili zaparkované autá z chodníkov a zavádzajú novú parkovaciu politiku. Vytvárajú bezpečnejšie podmienky pre pohyb chodcov a cyklistov v rámci mesta. Trnava sa tiež snaží vytvoriť ľuďom atraktívne verejné priestory plné zelene, stavia cyklotrasy a cyklostojany, obnovuje vozový park MHD. Okrem zdieľaných verejných bicyklov štartujú projekt Bajkuj v meste, v ktorom poskytnú študentom za ročný symbolický poplatok na prenájom atraktívne dizajnové bicykle. Druhá prezentácia bola od cyklokoordinátorky za Trnavský samosprávny kraj (TTSK), pani Silvie Szokolovej. Predstavila nám príklady dobrej praxe v oblasti udržateľnej mobility v TTSK a zamerala sa hlavne na to, ako pri plánovaní cyklodopravy v kraji zbierajú a spracúvajú dáta o pohybe cyklistov, aby mohli plánovať čo najefektívnejšie a čo najvyužívanejšie cyklotrasy. Okrem toho vzdelávajú pracovníkov verejnej správy o tom, ako komunikovať a popularizovať tému cyklodopravy verejnosti.

Po obede nás pán Rozsár vzal na cyklistickú prehliadku dopravných riešení mesta Trnava v prospech udržateľnej mobility. Niektorí z nás túto prehliadku absolvovali na mestských bicykloch z projektu Bajkuj v meste. Previezli sme sa napríklad po cyklopruhoch, ktoré vznikli po zúžení a vytvorení jednosmerných ciest v meste. Mali sme možnosť odskúšať si automatickú parkovaciu vežu na bicykle pri železničnej stanici v Trnave, kde zaparkujete za symbolickú cenu 0,10 € na deň svoj bicykel. Videli sme nové zaujímavé cyklostojany, ktoré obstaralo mesto, atraktívne zelené verejné priestranstvo vytvorené reorganizáciou dopravy, športoviská, ktoré mesto vo veľkom buduje, či umelý vodný kanál vo výstavbe, ktorý má zatraktívniť vnútroblok na sídlisku. Priamo na mieste sme hovorili aj o benefitoch rezidenčného parkovania, ktoré mesto postupne zavádza.

Videli sme príklady hodné nasledovania napriek tomu, ako dodali viacerí prezentujúci, že je to veľakrát ťažký údel. Obyvatelia Slovenska stále vo veľkom preferujú automobilovú dopravu a tak sa stáva propagácia udržateľných spôsobov dopravy téma vyžadujúca obrovskú dávku odvahy, trpezlivosti a komunikácie s verejnosťou. Stojí to ale za to, lebo výsledkom je bezpečnejšie, zdravšie a zelenšie prostredie miest, v ktorých žijeme a to v konečnom dôsledku ocení asi každý.

Zdieľaj: