illustration-image-of-the-header

Domov Talent Expo 2024

Talent Expo 2024

02. 05. 2024 Osveta

Národný inštitút vzdelávania a mládeže (NIVAM) organizoval na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici podujatie TalentExpo, ktorého témou bola veda a výskum. Na podujatí už na národnej úrovni súťažilo vyše 120 nadaných mladých talentov v olympiádach vedy a techniky, ktorí vyhrali regionálne kolá súťaží. Počas dvoch dní riešili zadania úloh.

 

čistejšie ovzdušie, osveta, kvíz, správne kúrenie, meranie vlhkosti dreva
Zdroj: www.populair.sk

Zástupcovia projektu LIFE IP sa na tomto podujatí zúčastnili dňa 25.4.2024. Pre zúčastnených študentov stredných škôl sme mali pripravené aktivity zamerané na kvalitu ovzdušia. Prostredníctvom ankiet sme zisťovali najviac využívaný spôsob prepravy, pričom dominantným dopravným prostriedkom bol autobus. Druhá nástenka s možnosťou odpovedí bola venovaná sektorom najviac znečisťujúcim ovzdušie na Slovensku prachovými časticami. Spomedzi sektorov doprava, vykurovanie domácností, priemysel a energetika bol najčastejšie označovaným sektor priemyslu.

Ďalšie aktivity boli zamerané na meranie vlhkosti dreva. Študenti aktívne vypĺňali i dotazníky zamerané na kvalitu ovzdušia a získali nové informácie v problematike ochrany ovzdušia. Po zapojení sa do týchto aktivít získal každý študent lístok do tomboly a výhercovia boli odmenení vecnými cenami (projekt LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia).

 

Zdieľaj: