illustration-image-of-the-header

Domov Svetový deň bez áut oslávila Trenčianska župa, ako inak, ekologicky

Svetový deň bez áut oslávila Trenčianska župa, ako inak, ekologicky

22. 10. 2021 Mobilita

Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) v rámci septembrového Európskeho týždňa mobility pripravil pre verejnosť niekoľko environmentálno-výchovných aktivít, ktoré symbolicky pripadli na Svetový deň bez áut.

Ulice bez áut
Zdroj: tsk.sk

Zamestnanci Odboru regionálneho rozvoja Úradu TSK pripravili pre verejnosť environmentálno-výchovné aktivity v priestore pod kláštorom na Veľkej Skalke. Nechýbali ani aktivity prepojené s ochranou ovzdušia, ktoré vďaka manažérke kvality ovzdušia Petre Baďurovej Renčovej realizuje Trenčianska župa v rámci projektu LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia.

Žiaci materských a základných škôl sa dozvedeli, akú výbavu má obsahovať bicykel, akým spôsobom sa jazdí na dvojkolesovom tátošovi a ujasnili si aj pravidlá cestnej premávky. Za to ich župní zamestnanci odmenili drobnými darčekmi a rozdali im aj preukazy správnych cyklistov. „Budovaním cyklotrás sa snažíme upozorniť na dôležitosť zelenej dopravy a tiež na to, že cyklotrasy by sa nemali využívať iba rekreačne, ale aj za účelom cesty do práce či do školy,“ uviedla Martina Kedrová z Odboru regionálneho rozvoja Úradu TSK. Okrem toho mohol každý na odkazovej tabuli zanechať správu, čo pre nich znamená bicykel a akú emóciu v nich vzbudzuje.       

Odmenení boli aj okoloidúci cyklisti, ktorí sa tiež dozvedeli viac o pozitívach cyklistickej dopravy. V rámci prezentácie alternatívnej dopravy poslúžil ako vzorový model jeden zo župných elektromobilov, ten na svoje pracovné cesty využívajú zamestnanci úradu.  

Osobná automobilová doprava je významným zdrojom emisií látok znečisťujúcich ovzdušie. Výberom vhodného dopravného prostriedku pomáhate zlepšovať kvalitu ovzdušia vo svojom okolí. 
 

Zdieľaj: