illustration-image-of-the-header

Domov Svetový deň bez áut na medzinárodnom podujatí v Štúrove a Ostrihome

Svetový deň bez áut na medzinárodnom podujatí v Štúrove a Ostrihome

20. 09. 2023 Osveta

Na záver Európskeho týždňa mobility 2023 v piatok 22. septembra budú mestá Štúrovo a Ostrihom hostiť medzinárodné osvetové podujatie, ktoré bude zamerané na problematiku nadmerného počtu osobných áut v mestách a ich negatívny vplyv na ovzdušie a verejné zdravie. Na podujatí budú zastúpené dva projekty, ktoré sa venujú téme kvality ovzdušia: slovenský projekt LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia (Populair) a maďarský projekt LIFE IP HungAIRy.

Žena na bicykli
Zdroj: HungAIRy

Obidva projekty pripravili vzdelávacie aktivity pre deti aj dospelých, ako sú krížovky, kvízy, experimenty a výstavu k téme doprava a mobilita. Lokálna cyklokoalícia v Ostrihome navyše organizuje rôzne súťaže pre najmladších a ich rodičov, vrátane pretekov v behu, na kolobežkách a na bicykloch. Súčasťou spolupráce Populair s mestom Štúrovo bude aj propagácia zdieľaných bicyklov Mária Valéria Bike a vzájomná návšteva zástupcov oboch projektov na bicykli po moste na opačnej strane Dunaja.

Deň 22. septembra patrí Svetovému dňu bez áut, ktorý je každoročným vyvrcholením kampane Európskeho týždňa mobility (ETM). Jej hlavným cieľom je podporiť zmenu správania obyvateľov, aby sa znížilo využívanie osobných automobilov v mestských oblastiach a zvýšilo sa povedomie o udržateľných formách dopravy. Medzi ne patrí napríklad cyklistická a hromadná doprava alebo aj pešia chôdza.

Odhaduje sa, že do roku 2030 bude vyše 60 % obyvateľstva žiť v mestách1, čo so sebou prinesie ďalší nápor na naše cesty. Zo všetkých druhov dopravy cestná doprava najvýznamnejšie prispieva k znečisťovaniu ovzdušia, pričom najväčší podiel vo vypúšťaní znečisťujúcich látok majú osobné automobily2. Produkujú emisie ako napr. CO2, oxidy dusíka a pri spaľovaní benzínu alebo nafty v motoroch vznikajú aj látky ako benzén či benzo(a)pyrén alebo prachové častice PM10 a PM2,5.

Dlhodobé vystavenie hluku a znečisteniu môže spôsobiť priame zdravotné problémy, ako sú poruchy spánku, stres, astma, vysoký krvný tlak a srdcové choroby. Preto je kľúčové vynaložiť úsilie na výrazné zníženie emisií mestskej mobility a spoluprácu všetkých zainteresovaných subjektov.

Európsky týždeň mobility podnecuje samosprávy EÚ k prijatiu a podpore udržateľných opatrení v oblasti mobility a dáva občanom príležitosť vyskúšať alternatívne spôsoby dopravy bez osobných automobilov. Počas Dňa bez áut sa uzatvárajú vybrané ulice a námestia v celej Európe pre autá, čím sa kladie dôraz na udržateľnú mobilitu.

Každé mesto má svoje špecifiká a to sa odzrkadľuje aj na kvalite ovzdušia. Niekde je pozitívnych opatrení zavedených viac, a niekde menej. Keďže ovzdušie nepozná hranice, o to naliehavejšia je spoločná snaha na dosiahnutie pozitívneho výsledku. Európsky týždeň mobility je príležitosťou pre každého z nás premýšľať o svojom príspevku k udržateľnej budúcnosti mestskej mobility a hľadať spôsoby, ako znížiť naše environmentálne stopy.

 

Zdroje: 

1 United Nations https://www.un.org/en/desa/%E2%80%9Cwhat-city-people%E2%80%9D

2 European Environment Agency https://www.eea.europa.eu/publications/transport-and-environment-report-2022/transport-and-environment-report/view?fbclid=IwAR2RljHo8oqrQ0afX3mrLmCENlSsKTCkdLAU5u7yuumgfEx91fF0Nit8szQ

Zdieľaj: