illustration-image-of-the-header

Domov Starať sa o vykurovacie zariadenie sa oplatí

Starať sa o vykurovacie zariadenie sa oplatí

01. 12. 2023 Vykurovanie

O auto sa staráme, aby nás odviezlo bezpečne tam, kde potrebujeme. To isté platí aj pre vykurovacie zariadenia. Dobrý technický stav je nevyhnutnou podmienkou pre spoľahlivé dodanie tepla do nášho domova. Kotol nepodliehajúci pravidelnej údržbe má kratšiu životnosť, je menej účinný, takže miniete viac peňazí za palivo a v neposlednom rade riskujete požiar.

Muž umýva auto a vedľa je zadymený kotol
Zdroj: SAŽP

O kotly na tuhé palivá sa starajme tak, aby sme predišli vzniku dechtu. Decht je tmavá smolnatá horľavá látka, ktorá vzniká pri nedostatočnej teplote horenia paliva. Dôvod nízkej teploty v ohnisku môže byť v nedostatočnom prívode vzduchu do ohniska, alebo vysokým obsahom vody v palive v čase od priloženia, do plnohodnotného rozhorenia paliva. Ak zabezpečíme dostatok vzduchu pre optimálne horenie a budeme spaľovať kvalitné palivo, predídeme vzniku dechtu a problémom spojených s ním.

Decht sa veľmi ťažko odstraňuje, preto je lepšie predísť jeho vzniku. Väčšinou sa odstraňuje chemicky. Chemický prípravok sa pridá do paliva, dôjde k vysušeniu dechtu, ktorý sa potom jednoduchšie mechanicky odstráni. V minulosti sa vrstva dechtu v komíne zvykla vypaľovať. V súčasnosti sa skôr od tejto metódy upúšťa. Pri neodbornom vypaľovaní hrozí riziko vzniku požiaru a poškodenia komína.

Pri každom spaľovaní paliva vznikajú sadze. To je dôvod, prečo je potrebné kotol, spalinové cesty a komín pravidelne čistiť. Pokiaľ kotol má teplovodný výmenník, je nesmierne dôležité túto časť vyčistiť od sadzí. Už s tenkou vrstvou sadzí na výmenníku sa rapídne znižuje výmena tepla medzi kotlom a vodou vo vykurovacom systéme. Kotol stráca účinnosť, vy spotrebujete väčšie množstvo paliva a teplo vám namiesto do radiátorov uniká von komínom.

Na čistenie sadzí nám postačí drôtená kefa. Pre niekoho je pohodlnejšie chemické čistenie. Význam má hlavne tam, kde sa nedostaneme drôtenou kefou.

Na dobrý technický stav áut dohliada pravidelná kontrola tzv. STK. Obdobne to funguje aj pri plynových kotloch. Tieto kontroly robí autorizovaný revízny technik, ktorý je špecializovaný na daný typ a značku vykurovacieho zariadenia. Legislatívna požiadavka stanovuje povinnosť vykonávať pravidelnú prevádzkovú revíziu plynového kotla raz ročne a raz za tri roky odbornú skúšku kotla. Platí to pre kotly od 5 do 500 kW, do ktorých spadajú aj kotly používané v rodinných domoch. V novom zákone o ochrane ovzdušia je zavedená pravidelná technická kontrola aj pre vykurovacie zariadenia na tuhé palivo prevádzkované v domácnostiach.

Kontrolu vykurovacích zariadení si môžete robiť aj sami. Pre dobré fungovanie regulačných klapiek na prívod vzduchu do ohniska je dôležitá tesnosť zariadenia. Preto si treba všímať najmä dobrý stav tesnenia okolo dvierok a vonkajšej schránky zariadenia, ktoré predstavujú najčastejšie nedostatky netesnosti. Tiež je vhodné skontrolovať funkčnosť termostatu. V prípade, že je vzduch vháňaný do ohniska ventilátorom, tak aj správny chod ventilátora. Ak je v kotle spaľovací proces riadený riadiacou jednotkou, kontrolu prenechajte radšej odborníkovi.

Ak chcete, aby vám kotol dlho a spoľahlivo slúžil, musíte mu venovať patričnú starostlivosť. Predĺžite mu tým životnosť a zabezpečíte mu požadovaný výkon, čím ušetríte za energie. Starať sa o kotol sa vyplatí.

Zdieľaj: