illustration-image-of-the-header

Domov Spoločne proti environmentálnej kriminalite

Spoločne proti environmentálnej kriminalite

02. 07. 2020 Osveta

Envirorezort pri príležitostí osláv Svetového dňa životného prostredia zriadil 5. júna 2020 tzv. Zelenú linku na odhaľovanie environmentálnej kriminality. Znečistené ovzdušie je často vnímané ako neviditeľný problém, predstavuje však veľké riziko pre zdravie ľudí a ekosystémy.

Zdroj: unsplash.com

V pracovné dni od 8:00 do 20:00 je vám k dispozícii Zelená linka: 0800 144 440, kde okrem nahlasovania nelegálnych skládok môžete ohlasovať aj ďalšie prečiny proti zákonom, ktoré majú chrániť životné prostredie, napr. kvalitu ovzdušia.

Právne predpisy platné pre ochranu ovzdušia:
•    Zákon o ovzduší
•    Zákon o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia 
•    zoznam vyhlášok Ministerstva životného prostredia SR
 

Zdieľaj: