illustration-image-of-the-header

Domov Smog náš každozimný

Smog náš každozimný

12. 01. 2024 Vykurovanie

Mrazivé teploty so sebou prinášajú rôzne problémy. Jedným z nich, ktorý si možno veľa ľudí neuvedomuje, je výrazne zhoršená kvalita ovzdušia. Prečo sa to deje a prečo by nás to malo zaujímať?

Smog okolo rodinných domov
Zdroj: Adobe Stock

Vykurovanie tuhým palivom, najmä ak sa kúri nesprávne, je hlavným zdrojom znečistenia ovzdušia prachovými časticami PM10 na Slovensku. Ak by o tom niekto pochyboval, stačí sa pozrieť na stránku Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ). Namerané koncentrácie znečisťujúcich látok v ovzduší u nás výrazne narastajú s klesajúcou teplotou. Ich hodnoty sa zvyšujú najmä vo večerných hodinách a dosahujú svoje maximum v noci.

V posledných dňoch boli na viacerých meracích staniciach prekročené priemerné denné hodnoty PM10 nad 50 µg/m3. Limitné hodnoty znečisťujúcich látok na ochranu zdravia ľudí určuje zákon. Táto hodnota by nemala byť prekročená na jednotlivej stanici viac ako 35 krát v kalendárnom roku. Viac informácií o prekročeniach nájdete na stránke SHMÚ.

Na meracej stanici v Oščadnici dokonca došlo k takému prekročeniu hodnôt tejto znečisťujúcej látky, že tu SHMÚ od 10.1.2024 1:00 až do odvolania vyhlásilo smogovú situáciu a dnes sa podobná situácia odohrala aj v meste Jelšava. Informáciu o aktuálnej smogovej situácii nájdete tu alebo na stránke dnesdycham.sk.

Situácia ale nie je zlá iba v Oščadnici. Namerané hodnoty PM10 častíc boli výrazne prekročené na viacerých meracích staniciach, no nenastali tu zatiaľ podmienky pre vydanie upozornenia na smogovú situáciu.

Čo teda znamená smogová situácia a zvýšené hodnoty znečisťujúcich látok pre bežných ľudí? Netreba hneď podliehať panike, ale... Prachové častice PM10 môžu v takto vysokých koncentráciách spôsobiť zdravotné problémy, najmä citlivým osobám, ako sú starší a chorí ľudia (napr. astmatici), deti a tehotné ženy. V záujme ochrany zdravia sa odporúča napríklad kratšie vetrať, skrátiť dobu pobytu vonku a obmedziť fyzickú námahu vonku.

K zlepšeniu stavu ovzdušia je treba dodržiavať niekoľko základných zásad. V prvom rade, ak máte na výber, vykurujte radšej plynom alebo elektrinou, aby sa do ovzdušia nedostávali ďalšie znečisťujúce látky. Ak máte k dispozícii iba vykurovanie tuhým palivom, dodržiavajte tieto zásady:

  • ​nespaľujte odpad, ani odpadové drevo ako nábytok, okná a pod. Pri spaľovaní tohoto druhu dopadu vznikajú aj ďalšie toxické látky
  • používajte dobre vysušené drevo (malo by sa sušiť 1-2 roky).
  • prikladať radšej častejšie po menších dávkach (neplatí v prípade splyňovacích a automatických kotlov)
  • neduste horenie - nastavte regulačné klapky tak, aby mal vzduch prístup k palivu
  • pravidelne čistite kotol a komín,
  • používajte moderné nízkoemisné spaľovacie zariadenia (splyňovací kotol na drevo alebo automatický kotol)
Zdieľaj: