illustration-image-of-the-header

Domov Smerom k udržateľnej mobilite a k zlepšovaniu kvality ovzdušia

Smerom k udržateľnej mobilite a k zlepšovaniu kvality ovzdušia

23. 03. 2022 Mobilita

Doprava predstavuje jeden z významných faktorov rozvoja modernej spoločnosti a ekonomiky. Má však aj svoju odvrátenú tvár – nárast individuálnej automobilovej dopravy,  dopravné zápchy, znečistenie ovzdušia, zvyšovanie hluku, čo v konečnom dôsledku prináša zhoršovanie zdravia a kvality života obyvateľov miest a obcí. Ministerstvo životného prostredia SR a Slovenská agentúra životného prostredia, tak ako v roku 2021, aj v roku 2022 pripravili pre zástupcov samospráv a odbornú verejnosť sériu workshopov zameraných na problematiku udržateľnej mobility s predstavením príkladov dobrej praxe v prospech zlepšovania kvality ovzdušia.

Cyklista prechádza na bicykli po značke bicykla namaľovanej na zemi
Zdroj: https://elements.envato.com/

Súčasný model mobility ukrajuje z verejných priestranstiev viac v prospech motorovej dopravy a preto je nevyhnutné, aby bol tento prerozdeľovaný spravodlivejšie a efektívnejšie. Ubrať priestor pre motorovú dopravu, pridať viac priestoru pre aktívne formy dopravy, ktoré sú priateľské k životnému prostrediu a ku zvyšovaniu kvality života obyvateľstva, ako je napr. pešia chôdza či jazda na bicykli.

Úprava a prerozdelenie verejných priestorov úzko súvisí aj s vytváraním a udržiavaním prvkov zelenej infraštruktúry,  ktorá, jednoducho povedané, vyjadruje prístup prepojenia jednotlivých plôch zelene na úrovni miest a obcí. Viacero štúdií naznačuje, že v mestách, kde majú obyvatelia kvalitnú sieť zelených verejných priestranstiev, je väčšia ochota používať aktívne formy mobility namiesto automobilov.

Prvý zo spomínaných workshopov sa uskutočnil dňa 15. marca 2022 online, počas ktorého sa jeho účastníci mohli dozvedieť:

  • ako zistiť, čo môže motivovať cestujúceho k voľbe  dopravného prostriedku priaznivejšieho k životnému prostrediu a ako kvantifikovať objem cestujúcich ochotných k zmene;
  • ako sa samospráva popasovala s udržateľnou mobilitou, ako zapája prvky zelenej infraštruktúry do projektov a aktivít realizovaných v prospech udržateľnej mobility;
  • ako sa snažiť o bezpečné cesty pre všetkých a mestá, v ktorých sa bude lepšie žiť, skúsenosti s komunikáciou s verejnosťou, samosprávou, s partnermi a aké projekty je možné realizovať v prospech udržateľnej mobility z pohľadu občianskej iniciatívy;  
  • o novom grantovom programe z dielne Nadácie Ekopolis  Sadíme budúcnosť – aké výsadby a kde  podporuje,  ako sa môžu zapojiť samosprávy a komunity aktívnych občanov, príklady výsadieb popri cyklotrasách a ich špecifiká;
  • ako je možné zmeniť  prístup k starostlivosti o zelenú infraštruktúru a verejné priestory,  o význame vegetácie v prospech zlepšenia kvality ovzdušia, ako realizovať výsadbu zelene a aký je dôležitý správny výber druhov a údržba zelene. 

Všetky prezentácie z workshopu sú dostupné na: https://www.populair.sk/sk/event/521

Zdieľaj: