illustration-image-of-the-header

Domov Slovensko čelí žalobe za nedostatočnú ochranu kvality ovzdušia

Slovensko čelí žalobe za nedostatočnú ochranu kvality ovzdušia

18. 02. 2021 Ovzdušie

Európska komisia podáva na Európsky súdny dvor žalobu proti Slovensku za prekročenie limitnej hodnoty pre tuhé znečisťujúce látky a pre neprijatie primeraných opatrení na zlepšenie kvality ovzdušia.

Zdroj: unsplash.com

Hoci početnosť prekročení limitnej hodnoty PM10 vyjadrenej ako priemerná denná koncentrácia na území Slovenska za roky 2020, aj 2019 významne poklesla, a v roku 2020 bol dokonca dosiahnutý súlad s limitnou hodnotou pre PM10 na všetkých monitorovacích staniciach (s výnimkou Jelšavy), podanie na Európsky súdny dvor hodnotí znečistenie ovzdušia Slovenska aj za predošlé roky.

Slovensko nedodržiavalo denné limitné hodnoty koncentrácie častíc PM10, ktoré sú právne záväzné od roku 2005. Údaje poskytnuté Európskej komisii potvrdzujú systematické prekračovanie denných limitných hodnôt PM10 v zóne kvality ovzdušia Banskobystrický kraj v rokoch 2005 – 2019 (okrem roku 2016) a v aglomerácii Košice v rokoch 2005 – 2019 (okrem rokov 2015 a 2016).

Európska komisia vedie za porušenie smernice o kvalite okolitého ovzdušia konanie voči 18 členským štátom EÚ. Desať z týchto prípadov bolo postúpených súdnemu dvoru EÚ, ktorý už vyniesol právny verdikt v piatich prípadoch. Ide najmä o koncentráciu prachových častíc PM10 vyjadrenú ako denný priemer.

Kvalita ovzdušia je ako lakmusový papierik, ktorý odzrkadľuje, aká je environmentálna kondícia tej ktorej krajiny. Na znečistené ovzdušie si vieme zvyknúť, ale tento tichý zabiják sa podpisuje aj na predčasných úmrtiach. V úmrtnom liste to nebýva napísané, ale na Slovensku zomierame následkom znečisteného ovzdušia v podobe rôznych pľúcnych ochorení viac na infarkt myokardu, či na rakovinu. Žneme ovocie ignorácie voči ochrane ovzdušia z éry vlád R. Fica a P. Pellegriniho. Teraz musíme podniknúť oveľa razantnejšie kroky, aby sa kvalita ovzdušia na Slovensku zlepšila a aby už neboli prekračované normy prípustnej úrovne znečistenia ovzdušia,“ vyjadril sa k situácii minister Budaj.

Ministerstvo životného prostredia SR už v tomto smere koná:

  • Príprava nového zákona o ochrane ovzdušia, ktorej cieľom sú rozsiahle zmeny premietajúce opatrenia vyplývajúce z programového vyhlásenia vlády. Návrh nového zákona vytvorí nové, náročnejšie požiadavky na štátnu správu, samosprávu, aj na prevádzkovateľov zdrojov znečisťovania.
  • Zmena poplatkov za znečisťovanie ovzdušia, ktoré neboli zvyšované viac než 20 rokov. Po zmene sa stanú účinným ekonomickým nástrojom voči znečisťovateľom ovzdušia.
  • Implementácia projektu LIFE IP - Zlepšenie kvality ovzdušia (2020 - 2027), ktorý podporila Európska únia v rámci programu LIFE, vďaka ktorému vznikla na Slovensku národná sieť manažérov kvality ovzdušia, pôsobiacich v regiónoch. Tí majú za úlohu spolupracovať so štátnou správou a samosprávou na riadení kvality ovzdušia, venujú sa monitorovacím aktivitám, osvete a vzdelávaniu verejnosti najmä v oblasti správneho vykurovania a udržateľnej mobility. Projekt je jedným z opatrení prijatých na zlepšenie kvality ovzdušia na Slovensku a je priamou odpoveďou na výzvu Európskej komisie.
  • Vychádzajúc z analýz SHMÚ najväčším zdrojom znečistenia ovzdušia sú na Slovensku veľké priemyselné zdroje znečistenia a domové zdroje znečistenia. Tu odporúča envirorezort zamerať aj niektoré z projektov Plánu obnovy a odolnosti.

Výzvy, pred ktorými ochrana ovzdušia stojí, presahujú pôsobnosť rezortu životného prostredia a z tohto dôvodu budem mobilizovať podporu ďalších rezortov, ako aj samosprávy. Na očistenie ovzdušia nad Slovenskom potrebujeme novú politickú a spoločenskú akceptáciu a ja som presvedčený, že ju dosiahneme.“, konštatuje minister Ján Budaj.

Zdieľaj: