illustration-image-of-the-header

Domov Skupinový nákup fotovoltiky

Skupinový nákup fotovoltiky

25. 11. 2022 Ovzdušie

Registrácia záujemcov o skupinový nákup fotovoltiky je stále otvorená. Do projektu CLEAR X sa doteraz nezáväzne registrovalo už viac ako 1600 spotrebiteľov. Všetkým záujemcom o inštaláciu zariadení je sprístupnená ponuka vybraných dodávateľov. Môžu si vybrať z dvoch vysokokvalitných riešení s inštaláciou a pripojením do siete.

Rodina s dieťaťom, ktoré majú za sebou dom s fotovoltikou
Zdroj: https://www.spolocnenakupy.sk/

Spoločnosť ochrany spotrebiteľov (S.O.S.), po rokovaniach s dodávateľmi vybrala dve výhodné ponuky a spotrebitelia registrovaní v skupinovom nákupe majú možnosť zaplatiť za kvalitné fotovoltické riešenia na kľúč už od 900 € do 1 571 € za 1 kWp, podľa inštalovaného výkonu svojej fotovoltickej elektrárne, druhu meniča a zohľadnenia získanej dotácie. V cene je zahrnutý nákup materiálu, inštalácia a príprava na pripojenie do siete.

Súčasťou drahšieho riešenia je vysokokvalitný asymetrický menič, ktorý umožňuje zapojenie fyzickej batérie ihneď alebo kedykoľvek v budúcnosti, a tiež inteligentný elektromer, ktorý v kombinácii s týmto asymetrickým meničom umožní domácnosti využiť až 100 % vyrobenej elektriny. V rámci lacnejšej ponuky dodávateľ ponúka pomoc pri zabezpečení virtuálnej batérie a fotovoltického systému, ktorý zabezpečí dlhodobo stabilnú výrobu elektrickej energie s minimálnou degradáciou panelov. Špeciálnou výhodou skupinového nákupu pri uzatvorení zmluvy je garantovaná cena do času inštalácie, ktorá je plánovaná v období marec-august 2023 a pomoc oboch dodávateľov pri získaní dotácie z programu Zelená domácnostiam vo výške zodpovedajúcej ich inštalovanému výkonu (500 eur/ 1 kWp, maximálne 1 500 €).

„Spotrebitelia, ktorí majú záujem o zaslanie individuálnej ponuky presne podľa potrieb rodinného domu, by mali postupovať podľa pokynov, ktoré dostali v emaily s odkazom na ponuku. Je dôležité, aby reagovali čím skôr a nezmeškali termín, do ktorého môžu uzatvoriť zmluvu na nákup a inštaláciu fotovoltického zariadenia podľa podmienok skupinového nákupu – teda do 31.12.2022, prípadne do vypredania množstva garantovaného dodávateľmi.“ upozorňuje Petra Čakovská z S.O.S.

Registrácia je stále otvorená. Spotrebitelia sa stále môžu bezplatne a nezáväzne registrovať na stránke www.spolocnenakupy.sk. Hneď po zadaní požadovaných informácií sa na obrazovke zobrazí ponuka skupinového nákupu s oboma fotovoltickými riešeniami. K dispozícii je obmedzený počet panelov a meničov, preto ak plánujete nákup fotovoltickej elektrárne pre svoj rodinný dom, s rozhodnutím netreba otáľať. Ďalšie informácie alebo pomoc pri nákupe môžu spotrebitelia získať na telefónnom čísle 0800 333 222 (pondelok-piatok v čase od 8:00 do 16:30).

Zdieľaj: