illustration-image-of-the-header

Domov Samosprávy zastavujú autá, aby ulice ovládli ľudia

Samosprávy zastavujú autá, aby ulice ovládli ľudia

20. 09. 2022 Mobilita

Takéto a podobné akcie sa v rámci kampane Európsky týždeň mobility každoročne konajú v termíne 16. – 22. septembra. Vyvrcholením je Deň bez áut, ktorý sa od roku 2000 oslavuje 22. septembra.  

 

pohľad na panorámu mesta z mestského parku
Zdroj: https://www.flickr.com/photos/europeanenvironmentagency/47951639368/

Deň bez áut bol pôvodne ilegálnou iniciatívou holandských environmentálnych aktivistov zo združenia „ Pippi Autoloze Zondag“. V roku 1996 začali každý mesiac organizovať pouličné aktivity, pri ktorých zablokovali ulice pre autá, organizovali festivaly, pikniky a hry pre deti. Hoci na začiatku sa stretli s nevôľou politikov, niekoľko organizátorov malo dokonca potýčky s políciou, vďaka šikovnému lobbingu sa od roku 2000 oslavuje Deň bez áut oficiálne v mestách po celej Európe.

Cieľom kampane Európsky týždeň mobility je zvyšovanie povedomia o udržateľnej mestskej doprave a podpora aktívnej mobility obyvateľov. Samosprávy motivujú občanov na používanie verejnej dopravy, bicyklov, pešej chôdze a iných čistých, inteligentných dopravných módov. Podujatia, ktoré jednotlivé mestá organizujú sú rôzne, dávajú obyvateľom miest možnosť na chvíľku zažiť,  ako by mohlo ich mesto vyzerať s menším počtom áut. Mestá môžu týždeň mobility využiť na to, aby si vyskúšali inovatívne opatrenia, propagovali novú infraštruktúru, ale aj získavali spätnú väzbu od verejnosti. Na Slovensku sa do tohtoročnej kampane zapája 63 samospráv a 22 ďalších organizácií ako sú ministerstvá, či ambasády. Národným koordinátorom kampane je Slovenská agentúra životného prostredia spolu s iniciatívou OCIBB.

Heslom aktuálneho ročníka je „Better Connections“ – „Lepšie spojenia“ alebo „Lepšia dostupnosť“.

V rámci projektu LIFE IP Zlepšenie kvality ovzdušia sme pripravili podujatie pre samosprávy. Zástupcovia miest a obcí sa na dvojdňovej študijnej ceste budú môcť inšpirovať opatreniami a podujatiami na podporu peších a cyklistov od kolegov z Trenčína a Trnavy. Budeme sa rozprávať o parkovacej politike, budovaní cyklotrás, uliciach pre deti, ale aj o tom, aký vplyv majú autá na kvalitu ovzdušia.

Doprava je stále, najmä v mestách, jedným z najvýznamnejších zdrojov znečisťujúcich látok. Zaťažuje obyvateľov hlukom, predstavuje riziko pre bezpečnosť chodcov, zaberá verejný priestor. To, či budú naše mestá v budúcnosti patriť autám, alebo ľuďom závisí od nás všetkých. Rozhodujeme o tom každý deň, keď si sadáme do auta, či ideme do práce pešo. Mali by sme sa teda čo najčastejšie riadiť mottom „Cestujme zodpovedne.“

Zdroje:

https://mobilityweek.eu/home/

https://eurotm2022.eurotm.sk/

https://populair.sk/sk/podujatia

Zdieľaj: