illustration-image-of-the-header

Domov Rýchle víťazstvá dláždia cestu strategickým opatreniam

Rýchle víťazstvá dláždia cestu strategickým opatreniam

04. 11. 2020 Mobilita

Koncept udržateľnej mobility je predmetom série workshopov, ktoré organizuje Slovenská agentúra životného prostredia pod hlavičkou projektu LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia. Tentokrát si príklady dobrej praxe vypočuli zástupcovia samospráv z Bratislavského kraja, workshopu sa zúčastnili aj manažéri kvality ovzdušia.

Zdroj: unsplash.com

27. októbra 2020 sa uskutočnil v poradí ďalší workshop „Ako pripravovať a realizovať strategické plány udržateľnej mobility“. Ako a kde začať pri implementácii opatrení v záujme udržateľnej mobility sa účastníci workshopu dozvedeli vďaka účasti zástupcov Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy a Metropolitného inštitútu Bratislavy. V súvislosti s protipandemickými opatreniami sa workshop uskutočnil formou online prenosu.

Opatrenia pre ľudí

Princíp participatívneho plánovania je založený na podpore verejného záujmu. Opatrenia na základe potrieb občanov, znalosti cieľových skupín, sa stretávajú s väčším pochopením, podporou verejnosti. Na druhej strane získava samospráva na základe prieskumov a dopytovania či komunitných podujatí jasnejšiu predstavu pri návrhu konkrétnych opatrení, ktoré majú napĺňať požadovaný cieľ.

„Quick wins“

Veľkým krokom vpred pre mesto Bratislava bolo zriadenie pozície cyklokoordinátora. V oblasti cyklodopravy je často kameňom úrazu infraštruktúra v podobe nedostatku cyklociest. Odporúčanou aktivitou sú tzv. quick wins [rýchle víťazstva], teda byrokraticky nenáročné opatrenia, rýchle a efektívne zásahy. Za posledné obdobie sa podarilo magistrátu pri príležitosti opravy komunikácie na Mamateyovej ulici „prekresliť“ značenie, čím vznikol nový cyklopruh. Aktuálne mesto osádza nové cyklostojany či cyklosčítače.

Efektívna komunikácia

V neposlednom rade je dôležité šírenie informácií. Mesto Bratislava prostredníctvom Facebook Fan Page Bicykluj Bratislava informuje o aktuálnych i pripravovaných opatreniach v oblasti cyklodopravy.
 

Zdieľaj: