illustration-image-of-the-header

Domov Reformný plán identifikuje problém kvality ovzdušia na Slovensku

Reformný plán identifikuje problém kvality ovzdušia na Slovensku

14. 10. 2020 Ovzdušie

Ministerstvo financií SR predstavilo národný integrovaný reformný plán „Moderné a úspešné Slovensko“, na ktorom sa podieľali viaceré analytické jednotky rezortov vlády. Dokument má poslúžiť ako podklad pre plán obnovy s cieľom riešiť sociálne a hospodárske dôsledky pandémie COVID-19. 
 

Zdroj: unsplash.com

Reformný plán obsahuje osem oblastí, jednou z nich je zelená ekonomika. Identifikovaný je problém kvality ovzdušia. Medzi hlavné strategické ciele, ktoré majú prispieť k zlepšeniu kvality ovzdušia patria energetická efektívnosť a regulácia, energetická infraštruktúra, dekarbonizácia priemyslu a podpora alternatívnych palív, efektívne investície v doprave či atraktívna verejná doprava.

Do roku 2026 je cieľom predbežného plánu zabezpečiť výmenu kotlov v 80 000 domácnostiach a znížiť podiel tepla vyrobeného z uhlia oproti roku 2019 do roku 2026 o 70 %. V oblasti verejnej dopravy je do roku 2024 cieľ zvýšiť počet kilometrov najazdených vlakom na obyvateľa na úroveň priemeru EÚ zo súčasných 697 km na 941 km/obyv. (Moderné a úspešné Slovensko)

Zdieľaj: