illustration-image-of-the-header

Domov Projekt LIFE-Populair v relácii na RTVS

Projekt LIFE-Populair v relácii na RTVS

09. 08. 2022 Osveta

Šírenie osvety v oblasti kvality ovzdušia je proces neustálej propagácie. O ochrane ovzdušia a krokoch pre jeho zlepšenie sa snažíme informovať verejnosť z čo najväčšieho množstva mediálnych výstupov. Jednou z foriem je aj diskusná relácia. Viac sa môžete dozvedieť vo videu.

správne kúrenie drevom, udržateľná mobilita, lepšia kvalita ovzdušia,
Zdroj: https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/18782/346726#287

Diskusnú reláciu Slovenskej televíze moderuje Martina Černeková a zúčastnili sa jej Mgr. Jana Paluchová - vedúca oddelenia LIFE na Slovenskej agentúre životného prostredia a RNDr. Martin Kremler, PhD. vedúci odboru monitorovania kvality ovzdušia SHMÚ.

Diskusnú reláciu si spustíte klinutím SEM.

Zdieľaj: