illustration-image-of-the-header

Domov Projekt LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia podporil víťazov ETM

Projekt LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia podporil víťazov ETM

15. 06. 2022 Mobilita

V dňoch 24. – 25. mája 2022 sa uskutočnila, v rámci projektu LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia, študijná cesta, za účelom získania poznatkov v oblasti udržateľnej mobility v susednom Rakúsku.

Pešia zóna s hojdačkami a barom vo Viedni
Zdroj: Viedeň

Účastníkom, zástupcom samospráv zo Slovenska, sme sa snažili sprostredkovať príklady dobrej praxe, ktoré by mohli využiť nie len pri príprave programu na tento ročník kampane Európsky týždeň mobility, ale aj celoročne pri plánovaní a budovaní svojich sídiel. Udržateľné plánovanie verejného priestoru a aktívna podpora rôznych typov mobility sú kľúčové pre zdravé mestské prostredie s potenciálom zlepšovania kvality ovzdušia.

Študijnú cestu sme začali  na Spolkovom ministerstve pre klímu, životné prostredie, energetiku, mobilitu, inovácie a technológie. Ministerstvo má, okrem dlhého názvu, aj naozaj bohatú agendu, ktorá je hodná nasledovania. Výsledky vidieť všade na uliciach, kde máte naozaj príjemný pocit a chuť aj pobudnúť, nielen sa presunúť čo najrýchlejšie z bodu A do bodu B. Dozvedeli sme sa, že hlavný dôraz kladú na rozvoj pešej a cyklodopravy a tomu prispôsobujú národné programy, ktoré sa postupne premietajú na lokálnu úroveň.

Školské ulice je národný program, ktorého cieľom je vytvoriť pred školami bezpečný a atraktívny priestor, kde sa s autami nepočíta, ale že vôbec. Jeden z rozdielov, oproti našim sídliskám je, že pod oknami bytov nie sú autá, ale bicykle.  Nielen na sídliskách, ale dokonca aj v centre. Rýchlosť áut je obmedzená a 30ky sú všade. "Chudáci šoféri" – povedal by si nejeden Slovák. Intenzívne pracujú na tom, aby sa našiel spôsob, akým by sa dokázala upokojovať doprava v mestách. Opatreniami, ktoré prispievajú k zvýšenej bezpečnosti, ale aj zvyšujú kvalitu života obyvateľov mesta Viedeň.

Zástupcovia magistrátu mesta nás previedli centrom a ulicami a uličkami, ktoré prešli v poslednom období transformáciou. Počúvať ľudí, ktorí s hrdosťou rozprávajú o procese premeny ulice pred školou, ktorá nemá vnútroblok, a tak jediný priestor, ktorý by študenti mohli využiť je ulica. No ale plná áut by asi nebola ani bezpečná, ani príjemná, a tak si ju "upravili". Participatívne plánovali – študenti, rodičia, rezidenti, dokonca aj oproti sídliaci zamestnanci ministerstva a výsledok stojí za to vidieť, aj zažiť. Drevené "lavičky" sú na kolieskach a tak je možné priestor v krátkom čase zmeniť na to, na čo práve potrebujú. Lavičky, zeleň, bicykle – takto sa vo Viedni ulice prerábajú, lebo tiež to s tými autami úplne neustriehli a pred pár rokmi zistili, že chcú, aby mesto bolo prioritne pre ľudí a nie pre autá.

Zaujímavosť je, že keď tvorili a plánovali a vytvárali modulárne prvky, išiel náhodou okolo vedúci odboru územného plánovania mesta Viedeň. Keď videl čo tam robia, bol tým nadšený – táto  náhoda vytvorila cestu k rýchlej realizácii (nebola už núdza o sponzorov a potrebné povolenia), dnes je táto iniciatíva prezentovaná ako príklad dobrej praxe a nasledovalo ju množstvo ďalších škôl a inštitúcií. Nechýba ani priestor, kde sa deti môžu učiť bicyklovať a získavať zručnosti. Všetko je premyslené – imitácia koľajníc, aby sa deti naučili prekonávať aj takéto prekážky, potom je jasné, že vidíte bežne v meste bicyklovať deti a rodičov.

Dostupný, otvorený, rozmanitý a vo všetkých smeroch udržateľný verejný priestor – mesto naplánované do budúcnosti. Presne s takým pocitom sme z Viedne odchádzali, plní dojmov a pozitívnych zážitkov. Sme presvedčení, že zástupcovia samospráv, ktorí sa študijnej cesty zúčastnili, sa budú usilovať šíriť tieto inšpiratívne riešenia z oblasti udržateľnej mobility ďalej, nielen v rámci svojej obce, či mesta.

Projekt LIFE IP plánuje v nasledujúcich rokoch zorganizovať ďalšie študijné cesty. Viac informácií z cesty do Viedne nájdete tu:https://www.populair.sk/sk/podujatie/621

 

 

 

Zdieľaj: