illustration-image-of-the-header

Domov Pri téme kvality ovzdušia by mali zbystriť pozornosť aj športovci

Pri téme kvality ovzdušia by mali zbystriť pozornosť aj športovci

25. 01. 2021 Ovzdušie

Znečisťujúce látky v ovzduší majú nepriaznivý vplyv na zdravie ľudí. Vyvarovať sa zvýšenej fyzickej aktivite by sa mali ľudia v rizikových oblastiach so zhoršenou kvalitou ovzdušia.

Zdroj: unsplash.com

Človek pri bežnej aktivite vdychuje asi 20 m3 vzduchu za deň, čo predstavuje až 500 000 m3 za 70 rokov života. Množstvo spotrebovaného vzduchu významne stúpa pri intenzívnej telesnej činnosti. Aktuálny stav kvality ovzdušia by preto mali sledovať nielen citlivé skupiny ľudí, ale aj aktívni ľudia a športovci.

Znečisťujúce látky v ovzduší sú výsledkom prírodnej i ľudskej činnosti. Sopečné erupcie, prenos saharského piesku, prchavé organické zlúčeniny či na druhú stranu emisie z priemyselnej činnosti, dopravy, vykurovania, či poľnohospodárskej činnosti. 

Zlá kvalita ovzdušia zasahuje aj svet športu. Presvedčiť sa o tom mohli napr. tenisoví hráči počas minuloročného Australian Open, ktorý bol poznačený zlou kvalitou ovzdušia, ktorú spôsobili rozsiahle požiare v Austrálii.

Našinci by mali zbystriť pozornosť aj aktuálne v zimných mesiacoch pri plnení novoročných predsavzatí, ak sa rozhodnú pre športové aktivity v exteriéri, kedy môže byť kvalita ovzdušia zhoršená vplyvom vykurovania v domácnostiach.

Prispieť k zlepšeniu kvality ovzdušia môžu fanúšikovia športu, napríklad vhodným výberom dopravného prostriedku pri ceste na obľúbený športový zápas či preteky.
 

Zdieľaj: