illustration-image-of-the-header

Domov Prečo by mal stav kvality ovzdušia zaujímať tehotné ženy

Prečo by mal stav kvality ovzdušia zaujímať tehotné ženy

19. 08. 2021 Ovzdušie

Vystavenie zvýšeným koncentráciám znečisťujúcich látok v ovzduší počas tehotenstva predstavuje zdravotné riziko ako pre ženu tak i pre dieťa.

Zdroj: unsplash.com

Tehotné ženy sú jednou z citlivých skupín obyvateľstva, na ktoré významne vplýva zhoršená kvalita ovzdušia. Doposiaľ sa v súvislosti s tehotenstvom a znečisteným ovzduším spomínalo riziko predčasných pôrodov, či nízka hmotnosť novorodencov. 

Minulý rok obletela svet správa, že vedci našli znečisťujúce látky z ovzdušia v placente matky. Išlo o čierny uhlík (sadze nachádzajúce sa v prachových časticiach uvoľňovaných počas spaľovacích procesov), ktorý sa z dýchacích ciest dostal cez krvný obeh až do placenty, prostredníctvom ktorej mohli znečisťujúce látky putovať aj do organizmu nenarodeného dieťaťa.

Na vine sú ultrajemné častice

Zdrojom ultrajemných prachových častíc je častokrát doprava a vykurovanie domácností, teda spaľovanie fosílnych palív. Ultrajemné častice nespadajú pod merací program monitorovania kvality ovzdušia, monitorujú sa prachové častice PM10 a jemné častice PM2,5. Čím sú však častice menšie, tým väčšie zdravotné riziko môžu predstavovať. Prenikajú z pľúcnych alveol do krvného obehu a narúšajú biologické procesy ľudského organizmu. 

Nová štúdia zo Spojených štátov poukazuje na spojitosť medzi znečistením v ovzduší a počiatkom rozvoja astmy u ešte nenarodených detí. Výskumný tím sledoval 400 matiek od obdobia tehotenstva až po vývoj detí. U 18 % detí sa do troch rokov rozvinulo respiračné ochorenie. Vystavenie ultrajemným časticiam v prenatálnom období označili ako potenciálnu príčinu rozvoja astmy aj výskumníci z Toronta v štúdii z roku 2019.

Aktuálny stav kvality ovzdušia môžete sledovať prostredníctvom web aplikácie www.dnesdycham.sk 
 

Zdieľaj: