illustration-image-of-the-header

Domov POZVÁNKA | S centrálnym zásobovaním teplom k čistejšiemu ovzdušiu 31.5.2022

POZVÁNKA | S centrálnym zásobovaním teplom k čistejšiemu ovzdušiu 31.5.2022

23. 05. 2022 Osveta

Ministerstvo životného prostredia SR, Slovenská agentúra životného prostredia a ďalší partneri projektu LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia, vás pozývajú na ďalší zo série tohtoročných workshopov venovaných téme centrálneho zásobovania teplom, ktorý sa uskutoční online v utorok 31. mája 2022.

Pokladnička v tvare prasiatka sedí na radiátore vedľa teplomera
Zdroj: www.envato.com

Samosprávy môžu zohrávať kľúčovú úlohu pri zlepšovaní kvality ovzdušia zavádzaním mnohých opatrení na lokálnej a regionálnej úrovni. V posledných desaťročiach sa kvalita ovzdušia na Slovensku významne zlepšila. Napriek tomu v mnohých oblastiach stále pozorujeme prekročenia limitných a cieľových hodnôt na ochranu zdravia a životného prostredia, najmä pri prachových časticiach (PM10) a ďalších znečisťujúcich látkach, ako sú prízemný ozón, benzo(a)pyrén a oxid dusičitý. 

Zabezpečenie dobrého fungovania centrálneho zásobovania teplom (CZT) je jedným z účinných opatrení na zlepšenie lokálneho znečistenia ovzdušia v obciach a mestách. Využívaním dodávky tepla z CZT sa minimalizuje počet miest vypúšťania znečisťujúcich látok do ovzdušia v danom území. Zdroje CTZ sú ľahšie a účinnejšie ovládateľné z pohľadu minimalizovania znečisťovania ovzdušia.

Workshop sa bude konať online v utorok 31. mája 2022 a je určený predovšetkým pre zástupcov samospráv a koncových užívateľov CZT z Bratislavského, Trenčianskeho a Trnavského kraja. Ak vás táto téma zaujíma, môžete sa prihlásiť prostredníctvom prihlasovacieho formulára.

Zdieľaj: