illustration-image-of-the-header

Domov POZVÁNKA | S centrálnym zásobovaním teplom k čistejšiemu ovzdušiu 11.10.2022

POZVÁNKA | S centrálnym zásobovaním teplom k čistejšiemu ovzdušiu 11.10.2022

05. 10. 2022 Vykurovanie

Slovenská agentúra životného prostredia a ďalší partneri projektu LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia, vás pozývajú na posledný zo série tohtoročných workshopov so zameraním na centrálne zásobovanie teplom, ktorý sa uskutoční online v utorok 11.10.2022.

radiator, sporiace prasiatko, čiapka, teplomer
Zdroj: https://www.populair.sk/sk/actual/

Samosprávy môžu zohrávať kľúčovú úlohu pri zlepšovaní kvality ovzdušia zavádzaním mnohých opatrení na lokálnej a regionálnej úrovni. V posledných desaťročiach sa kvalita ovzdušia na Slovensku významne zlepšila. Napriek tomu v mnohých oblastiach stále pozorujeme prekročenia limitných a cieľových hodnôt na ochranu zdravia a životného prostredia, najmä pri prachových časticiach (PM10) a ďalších znečisťujúcich látkach, ako sú prízemný ozón, benzo(a)pyrén a oxid dusičitý. 

Zabezpečenie dobrého fungovania centrálneho zásobovania teplom (CZT) je jedným z účinných opatrení na zlepšenie lokálneho znečistenia ovzdušia v obciach a mestách. Využívaním dodávky tepla z CZT sa minimalizuje počet miest vypúšťania znečisťujúcich látok do ovzdušia v danom území. Zdroje CTZ sú ľahšie a účinnejšie ovládateľné z pohľadu minimalizovania znečisťovania ovzdušia.

Workshop, ktorý sa bude konať v utorok 11. októbra 2022, je určený predovšetkým pre zástupcov samospráv a koncových užívateľov CZT z Prešovského a Košického kraja. Je posledným zo série troch jednodňových workshopov, po predchádzajúcich online podujatiach zameraných na západné a stredné Slovensko. Ak vás táto problematika zaujíma, môžete sa prihlásiť na workshop prostredníctvom prihlasovacieho formulára.

Zdieľaj: