illustration-image-of-the-header

Domov POZVÁNKA | S centrálnym zásobovaním teplom k čistejšiemu ovzdušiu 05.04.2022

POZVÁNKA | S centrálnym zásobovaním teplom k čistejšiemu ovzdušiu 05.04.2022

29. 03. 2022 Osveta

Slovenská agentúra životného prostredia pozýva na prvý zo série tohtoročných workshopov organizovaných v rámci projektu LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia, venovaných téme centrálneho zásobovania teplom, ktorý sa uskutoční online v utorok 05. apríla 2022.

Drevený dom zabalený do šálu je položený na radiátore
Zdroj: www.envato.com

Samosprávy môžu zohrávať kľúčovú úlohu pri zlepšovaní kvality ovzdušia zavádzaním mnohých opatrení na lokálnej a regionálnej úrovni. V posledných desaťročiach sa kvalita ovzdušia na Slovensku významne zlepšila. Napriek tomu v mnohých oblastiach stále pozorujeme prekročenia limitných a cieľových hodnôt na ochranu zdravia a životného prostredia, najmä pri prachových časticiach (PM10) a ďalších znečisťujúcich látkach, ako sú prízemný ozón, benzo(a)pyrén a oxid dusičitý. 

Zabezpečenie dobrého fungovania centrálneho zásobovania teplom (CZT) je jedným z účinných opatrení na zlepšenie lokálneho znečistenia ovzdušia v obciach a mestách. Využívaním dodávky tepla z CZT sa minimalizuje počet miest vypúšťania znečisťujúcich látok do ovzdušia v danom území. Zdroje CTZ sú ľahšie a účinnejšie ovládateľné z pohľadu minimalizovania znečisťovania ovzdušia.

Online workshop o kvalite ovzdušia, ktorý sa bude konať v utorok 5. apríla 2022, je určený predovšetkým pre zástupcov samospráv a koncových užívateľov CZT z Banskobystrického a Žilinského kraja. Je prvým zo série troch jednodňových workshopov, pričom ďalšie 2 workshopy pre západné a východné Slovensko sa plánujú organizovať prezenčne v máji a októbri 2022. Ak vás zaujíma kvalita ovzdušia vo vašom kraji, môžete sa prihlásiť na workshop prostredníctvom prihlasovacieho formulára.

Zdieľaj: