illustration-image-of-the-header

Domov POZVÁNKA | Príklady dobrej praxe v prospech zlepšovania kvality ovzdušia 15.3.2022

POZVÁNKA | Príklady dobrej praxe v prospech zlepšovania kvality ovzdušia 15.3.2022

09. 03. 2022 Osveta

Nenechajte si ujsť online workshop, ktorý sa uskutoční v utorok 15.3.2022, venovaný pohľadom, ako sa samosprávy dokážu popasovať s riešeniami v prospech udržateľnej mobility a zosúladiť prvky dopravy s rozvojom a zachovaním zelenej infraštruktúry.

Cyklista na bicykli jazdí po vyhradenej ceste pre cyklistov cez mesto so stromami v pozadí
Zdroj: unsplash.com

Cieľom organizátorov odborného workshopu z Ministerstva životného prostredia SR a Slovenskej agentúry životného prostredia je priblížiť zástupcom samospráv a odbornej verejnosti problematiku udržateľnej mobility, vrátane plánovania a realizácie dopravy s ohľadom na obyvateľov, mestá a regióny. Zároveň účastníkom podujatia vytvorí priestor pre vzájomné zdieľanie skúseností so zavádzaním trvalých opatrení a aktivít v prospech udržateľnej mobility a tým aj ku zlepšovaniu kvality ovzdušia.

Okruhy tém:

•    Ako zistiť, čo môže motivovať cestujúceho k voľbe ekologickejšieho dopravného prostriedku a ako kvantifikovať objem cestujúcich ochotných k zmene.
•    Pohľad, ako sa samospráva popasovala s udržateľnou mobilitou, ako zapája prvky zelenej infraštruktúry do projektov a aktivít realizovaných v prospech udržateľnej mobility, možnosti financovania, komunikácia s verejnosťou.
•    Bezpečné cesty pre všetkých a mestá, v ktorých sa bude lepšie žiť. Prezentácia skúseností ako komunikovať s verejnosťou, samosprávami, partnermi. Nápady pre projekty v prospech udržateľnej mobility a riešenia pre ich realizáciu.
•    Nový grantový program z dielne Nadácie Ekopolis. Aké výsadby a kde  podporuje? Ako sa môžu zapojiť samosprávy a komunity aktívnych občanov. Príklady výsadieb popri cyklotrasách a ich špecifiká.
•    Zmena prístupu k starostlivosti o zelenú infraštruktúru a verejné priestory – prezentácia výsledkov projektov implementovaných v mestskej časti Bratislava – Karlova Ves.

Viac informácií o programe: https://populair.sk/event/521/workshop-15-03-2022-online-pozvanka.pdf [formát .pdf, 3,92 MB]

Registrácia na workshop je otvorená do 14. 3. 2022 (do 12:00 hod.): https://populair.sk/sk/event/521 

Účasť na workshope je bezplatná. Online workshop sa uskutoční v aplikácii MS Teams. Bližšie informácie budú zaslané prihláseným účastníkom. Po potvrdení účasti Vám bude deň pred konaním zaslaný link na Vami zadaný email, prostredníctvom ktorého sa bude možné on-line workshopu zúčastniť.
 

Zdieľaj: