illustration-image-of-the-header

Domov POZVÁNKA | Plánovanie udržateľnej mobility 29.6.2021

POZVÁNKA | Plánovanie udržateľnej mobility 29.6.2021

22. 06. 2021 Osveta

Slovenská agentúra životného prostredia pozýva na ďalší zo série tohtoročných workshopov organizovaných v rámci projektu LIFE IP - Zlepšenie kvality ovzdušia venovaných téme udržateľnej mobility, ktorý sa uskutoční online v utorok 29. júna 2021.

Zdroj: unsplash.com

Online workshop, ktorý sa uskutoční v utorok 29. júna 2021, bude zameraný na rozvoj udržateľnej mobility, bezpečnosť cestnej premávky, riešenia pre dochádzanie detí do školy, jednoduchú a funkčnú reorganizáciu uličného priestoru.

Cieľom organizátorov, Ministerstva životného prostredia SR a Slovenskej agentúry životného prostredia, je priblížiť zástupcom samospráv a odbornej verejnosti problematiku udržateľnej mobility, vrátane plánovania a realizácie dopravy s ohľadom na obyvateľov, mestá a regióny. Zároveň je zámerom účastníkom podujatia vytvoriť priestor pre vzájomné zdieľanie skúseností so zavádzaním trvalých opatrení a aktivít v prospech udržateľnej mobility a tým aj ku zlepšovaniu kvality ovzdušia.

Viac informácií o programe: https://populair.sk/event/281/workshop-29-6-2021-psk-pozvanka.pdf

Účasť na workshope je bezplatná. Registrovaným účastníkom bude v dostatočnom časovom predstihu pred plánovaným začiatkom zaslaný mailom link, kde sa bude možné pripojiť.

Registrácia je možná do 28.6.2021 do 14.00 hod. prostredníctvom registračného formulára: https://populair.sk/sk/event/281

Zdieľaj: