illustration-image-of-the-header

Domov Poďte s nami na Moravu!

Poďte s nami na Moravu!

11. 09. 2023 Osveta

Slovenská agentúra životného prostredia vás v mene projektového tímu projektu LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia pozýva na ďalšiu zo študijných ciest Za príkladmi dobrej praxe v oblasti vykurovania a udržateľnej mobility. Tentokrát pocestujeme do Českej republiky.

Ľudia s bicyklami stoja v rade vedľa seba
Zdroj: LIFE Populair

Študijná cesta sa koná v termíne 9. – 12. 10. 2023 a nadväzuje na predchádzajúce úspešné cesty, ktorých sa zúčastnili zástupcovia slovenských samospráv:

24. – 25. 5. 2022 – Viedeň, Rakúsko (https://www.populair.sk/sk/podujatie/621

21. – 22. 9. 2022 – Trenčín, Trnava, Slovensko (https://www.populair.sk/sk/podujatie/641

Hlavným zámerom vyššie uvedeného projektu (www.populair.sk) je podpora efektívneho riadenia kvality ovzdušia s cieľom zlepšiť kvalitu ovzdušia a znížiť vystavenie obyvateľstva škodlivým vplyvom znečisťujúcich látok. Medzi hlavné zdroje znečisťovania ovzdušia prachovými časticami sa radia lokálne kúreniská a doprava, následne priemysel a energetika.

Chcete sa viac dozvedieť o pozitívnych príkladoch riešenia danej problematiky? Chcete sa zoznámiť s úspechmi, ktoré v tejto oblasti dosiahli niektoré samosprávy v susednej Českej republike? Neváhajte a prijmite našu ponuku účasti na študijnej ceste.

Účasť na študijnej ceste je bezplatná, náklady spojené s jej realizáciou (doprava, ubytovanie a strava) sú hradené z finančných prostriedkov spomínaného projektu. Účastník si hradí len náklady spojené s dopravou na a zo študijnej cesty a poistenie.

Svoju účasť, prosíme, potvrďte najneskôr do 13. 9. 2023 prostredníctvom registračného formulára na stránke projektu https://www.populair.sk/sk/podujatie/721.

Počet účastníkov je obmedzený, registračný formulár bude po naplnení kapacity uzatvorený.

Tešíme sa na Vašu osobnú účasť, prípadne aj na Vami delegovaného kvalifikovaného zástupcu, ktorý bude vedieť úspešne zúročiť získané poznatky prezentované počas študijnej cesty pre plánovanie a realizáciu opatrení v prospech skvalitňovania ovzdušia.

Rámcový program jednotlivých dní študijnej cesty nájdete tu https://www.populair.sk/event/721/studijna-cesta-cr-ramc-program-final.pdf

Zdieľaj: