illustration-image-of-the-header

Domov Peniaze z rezervy predsedu vlády môžu pomôcť zlepšiť kvalitu ovzdušia aj u Vás

Peniaze z rezervy predsedu vlády môžu pomôcť zlepšiť kvalitu ovzdušia aj u Vás

14. 02. 2023 Ovzdušie

Dňa 3.2.2023 zverejnil predseda vlády SR výzvu na podávanie žiadostí o finančnú podporu realizácie projektov, ktoré môžu mať za cieľ aj zlepšenie kvality ovzdušia.

Rastlina rastie z mincí
Zdroj: www.Freepik.com

V najbližších mesiacoch predseda vlády SR finančne podporí 3 rôzne oblasti a medzi nimi aj:

  • Budovanie a revitalizáciu verejne dostupných priestranstiev a parkov, ktoré pomôžu zmierniť následky klimatických zmien v regiónoch. Podpora tejto oblasti je vo výške od 500 do 10 000€. S cieľom zlepšiť ovzdušie na území svojej samosprávy je možné využiť podporu zameranú napríklad na výstavbu stromoradí, alejí a mobilnej zelene. O tom, ako stromy efektívne zlepšujú ovzdušie v mestách, sa dočítate napríklad tu: https://www.populair.sk/sk/aktualita/nezabudajme-na-stromy
  • Ďalšou oblasťou podpory sú Opravy, rekonštrukcie a modernizáciu budov, a to napríklad základných škôl, kultúrnych domov či obecných úradov. Cieľom je podpora projektov zameraných na zveľadenie verejných priestranstiev, budov a okolia v obci, alebo mesta, teda podpora projektov, ktoré slúžia čo najväčšiemu počtu obyvateľov. Podpora je zameraná na opravy havarijných stavov budov, alebo ak sú inak poškodené, a verejných priestranstiev, ako aj modernizáciu a rekonštrukciu budov. Investícia do modernizácie a rekonštrukcie ušetrí financie, energetickú spotrebu a v neposlednom rade aj zlepší kvalitu ovzdušia vo vašom našom okolí: https://www.populair.sk/sk/aktualita/aj-zateplenim-domu-mozeme-usetrit-a-zlepsit-kvalitu-ovzdusia

O poskytnutie dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády Slovenskej republiky sa budú môcť uchádzať samosprávy, mimovládne či neziskové organizácie, nadácie, cirkvi či výchovno-vzdelávacie inštitúcie do 28. februára 2023. Viac informácií o poskytovaní týchto finančných prostriedkov nájdete na: https://www.vlada.gov.sk/poskytovanie-financnych.../

 

Zdieľaj: