illustration-image-of-the-header

Domov Ozeleňte svoju domácnosť

Ozeleňte svoju domácnosť

17. 08. 2021 Vykurovanie

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) v rámci projektu Zelená domácnostiam II. uvoľňuje zdroje vo výške 5,2 milióna EUR. Podporené budú zariadenia na využitie obnoviteľných zdrojov energie. Domácnosti budú môcť požiadať o finančný príspevok začiatkom septembra 2021.

Zdroj: pixabay.com

Podľa slov generálneho riaditeľa SIEA Petra Blaškovitša je navýšenie sumy reakciou na veľký záujem zo strany domácností i samotných zhotoviteľov. Žiadosti o poukážky na slnečné kolektory a fotovoltické panely bude možné registrovať na stránke www.zelenadomacnostiam.sk od pondelka 6. septembra 2021 a na tepelné čerpadlá a kotly na biomasu od stredy 8. septembra 2021. Na inštaláciu zariadení budú mať domácnosti tri mesiace od vydania poukážky v zmysle osobitných podmienok projektu.

Vďaka projektu Zelená domácnostiam II bolo od roku 2019 z Operačného programu Kvalita životného prostredia podporených viac ako 14-tisíc nových inštalácií na využívanie obnoviteľných zdrojov energie v celkovej sume 28,1 milióna EUR.

Modernizáciou vykurovacieho zariadenia alebo zmenou palivovej základne môžete prispieť k lepšej kvalite ovzdušia.
 

Zdieľaj: