illustration-image-of-the-header

Domov Ovzdušie v centre záujmu školákov

Ovzdušie v centre záujmu školákov

15. 03. 2023 Osveta

Ovzdušie berú ľudia väčšinou ako samozrejmosť. Zamýšľali ste sa ale niekedy nad tým, ako dlho by ste vydržali bez vzduchu? Akú kvalitu má vzduch, ktorý každodenne dýchate? Aké sú zdroje znečisťovania ovzdušia a ako takéto znečistenie vplýva na zdravie? Čo s tým môže každý z nás urobiť?

Deti v triede robia plagát o kvalite ovzdušia
Zdroj: LIFE Populair

Odpovede na tieto otázky a na mnoho ďalších sme hľadali spoločne so žiakmi viacerých ročníkov v dvoch základných škôl v Žilinskom kraji. Do budúcnosti plánujeme takýchto škôl navštíviť oveľa viac.

Na základnej škole v Dlhom Poli (okres Žilina) žiaci prvého stupňa na úvod porovnávali čistú a špinavú pôdu, vodu a vzduch v sklených nádobách. Spýtali sme sa ich, akú vodu by radšej pili a aký vzduch by radšej dýchali a odpoveď nebola prekvapujúca, všetci chceme čistú vodu a čistý vzduch.

Deti si pozreli krátke pútavé video so zdrojmi znečisťujúcimi ovzdušie. Následne sme spoločne za pomoci obrázkových kartičiek rozmýšľali, aké môžu byť zdroje znečisťovania ovzdušia a čo sa s tým dá urobiť. Inšpirovaní obrázkami žiaci vytvorili dva plagáty, kde kreslili, čo ovzdušiu škodí a čo mu naopak pomáha. Po dokončení plagátov si deti navzájom prezentovali svoje výtvory a zdôvodňovali, aký má ich obrázok vplyv na ovzdušie.

Žiaci druhého stupňa ZŠ Dlhé Pole sa boli na úvod hodiny vonku vyblázniť. Zahrali sme sa hru, pri ktorej behali medzi stanovišťami, kde si prekresľovali obrázky so zdrojmi znečisťovania ovzdušia. V triede sme si potom pozreli video o znečisťovaní ovzdušia a hľadali sme odpovede na otázky, odkiaľ toto znečistenie pochádza, čo spôsobuje a čo s tým môžeme robiť. Jednoduchým fyzikálnym pokusom deti v praxi videli, ako fungujú filtre v továrenských komínoch.

Navštívili sme aj základnú školu Oravská cesta 11 v Žiline. So žiakmi 9., 7. a 5. ročníka sme najskôr takisto formou videa a obrázkovej prezentácie diskutovali o ovzduší. Zamerali sme sa aj na tému udržateľnej mobility, kde si žiaci mohli na dvoch fotografiách porovnať, ako sa zmení verejný priestor, keď z neho odstránime cesty a parkoviská a namiesto nich tam umiestnime park a oddychovú zónu pre ľudí.

Aj na tejto škole žiakov zaujal najmä jednoduchý praktický pokus s ukážkou funkcie komínového filtra. Na konci prvej hodiny si mohli žiaci vyskúšať svoje vedomosti v kvíze s mýtami a faktami o znečistení ovzdušia.

Čo žiakov bavilo asi najviac, bola aktivita, ktorá nasledovala po úvodnej vzdelávacej hodine v triede. Vybrali sme sa vonku a do zelených a červených fotorámčekov mali žiaci za úlohu odfotiť, čo pomáha ovzdušie chrániť a čo ho naopak znečisťuje. V triede sme si potom túto aktivitu vyhodnotili a výherci dostali malý spomienkový predmet. Vďaka šikovným žiakom z tejto aktivity vznikli krásne fotovýstupy.

Ak by mala aj vaša škola záujem o podobné aktivity, neváhajte kontaktovať našich manažérov kvality ovzdušia, ktorí radi zavítajú aj na vašu školu a priblížia žiakom tému ovzdušia. Aj takto môžeme aspoň na chvíľu zviditeľniť neviditeľné a dostať tému znečistenia ovzdušia do povedomia verejnosti.

Zdieľaj: