illustration-image-of-the-header

Domov Ovzdušie pred, počas pandémie a po uvoľnení opatrení

Ovzdušie pred, počas pandémie a po uvoľnení opatrení

24. 06. 2021 Ovzdušie

V súvislosti s prísnymi opatreniami na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 obleteli svet minulý rok správy o výraznom zlepšení kvality ovzdušia. Príčinou poklesu koncentrácií oxidu dusičitého v ovzduší bolo predovšetkým obmedzenie mobility. S uvoľňovaním opatrení sa však kvalita ovzdušia vracia do starých koľají. Svedčia o tom zábery programu Copernicus.

Zdroj: unsplash.com

Copernicus, program Európskej únie pre pozorovanie a monitorovanie Zeme, informuje prostredníctvom záberov publikovaných začiatkom apríla 2021 o priemerných koncentráciách oxidu dusičitého na území Európy v mesiaci marec v rokoch 2019, 2020 a 2021.

Zábery naznačujú, že po výraznom poklese úrovne znečistenia v roku 2020 sú koncentrácie NO2 po roku opäť na úrovni pred pandémiou. Koncentrácie oxidu dusičitého v Bruseli v roku 2020 klesli približne o 36 % v porovnaní s rokom 2019. Čo sa však týka roku 2021, úroveň znečistenia v Bruseli je na úrovni porovnateľnej s rokom 2019. 

Zdroj: European Union, Copernicus Sentinel-5P Data imagery

V rámci programu Copernicus sa sleduje naša planéta a jej prostredie s výsledným úžitkom pre všetkých európskych občanov. Program ponúka informačné služby založené na satelitnom pozorovaní Zeme a na údajoch in situ (ktoré nepochádzajú z vesmíru). Obrovské množstvo globálnych údajov zo satelitov a z pozemných, vzdušných a námorných systémov merania sa používa na poskytovanie informácií, na základe ktorých môžu poskytovatelia služieb, subjekty verejného sektora a iné medzinárodné organizácie skvalitňovať život občanov v Európe. Poskytované informačné služby sú pre používateľov bezplatné a verejne dostupné. Program koordinuje a riadi Európska komisia. 

O poklese koncentrácií oxidov dusíka počas prvej vlny pandémie v roku 2020 informoval aj Slovenský hydrometeorologický ústav. Aktuálny stav kvality ovzdušia je možné sledovať prostredníctvom oficiálnej webstránky SHMÚ alebo web aplikácie www.dnesdycham.sk

Zdieľaj: