illustration-image-of-the-header

Domov Ovzdušie na Slovensku vyžaduje pozornosť širokej verejnosti

Ovzdušie na Slovensku vyžaduje pozornosť širokej verejnosti

08. 09. 2021 Ovzdušie

Organizácia Spojených národov vyhlásila na 7. septembra Svetový deň čistého ovzdušia. Členské štáty v tento deň upriamujú pozornosť na opatrenia na zlepšenie kvality ovzdušia. Tohtoročným heslom kampane je „Zdravé ovzdušie, zdravá planéta“. Ministerstvo životného prostredia SR reaguje na zhoršenú kvalitu ovzdušia pripravovanými zmenami legislatívy, finančnými nástrojmi na podporu zlepšenia kvality ovzdušia a zvyšovaním povedomia.

Zdroj: MŽP SR

Podľa údajov Európskej environmentálnej agentúry v roku 2018 v Európe zomrelo predčasne 417 000 ľudí kvôli vysokým koncentráciám prachových častícv ovzduší. Na Slovensku predstavuje toto číslo približne 5-tisíc predčasných úmrtí. Napriek tomu, že čistý vzduch je nevyhnutný pre život, väčšina ľudí si kvalitu ovzdušia nespája s kvalitou nášho zdravia.

V súvislosti s prekročením limitných hodnôt na ochranu zdravia čelí Slovensko od roku 2009 konaniu za porušenie požiadaviek smernice o kvalite ovzdušia. Európska komisia 18. februára 2021 rozhodla o tom, že Súdnemu dvoru EÚ postúpi prípad Slovenska kvôli zlej kvalite ovzdušia, spôsobenej vysokou úrovňou prachových častíc (PM10).Znečistené ovzdušie je celoslovenský problém. Najvýznamnejším zdrojom znečisťovania ovzdušia prachovými časticami je vykurovanie domácností tuhým palivom. Vykurovanie tuhým palivom je závažný problém, ktorý zvyknú komplikovať nepriaznivé rozptylové podmienky s častým výskytom teplotných inverzií v horských údoliach,“ zdôraznil minister Ján Budaj. Vysoké koncentrácie prachových častíc môžu byť namerané pri frekventovaných cestných úsekoch a parkoviskách, lokálne sa môže prejaviť vplyv veľkých priemyselných zdrojov.

Ministerstvo životného prostredia SR robí všetko preto, aby sa zlepšila kvalita ovzdušia na Slovensku, v súvislosti s tým novelizuje právne predpisy v oblasti ochrany ovzdušia, ktoré prinesú rozsiahle zmeny. Pridržiava sa pri tom opatrení, ktoré vyplývajú z programového vyhlásenia vlády. Nová legislatíva vytvorí nové, náročnejšie požiadavky na štátnu správu, samosprávu, aj na prevádzkovateľov zdrojov znečisťovania.

MŽP SR pripravuje tiež rozsiahlu energetickú obnovu rodinných domov, financovanú z Plánu obnovy a odolnosti a rozširuje národnú monitorovaciu sieť kvality ovzdušia. Iba za posledný rok v 10 mestách na Slovensku pribudli automatizované monitorovacie stanice a ďalšie 4 by mali pribudnúť v blízkej budúcnosti.

Rezort od januára 2020 implementuje projekt LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia, podporený Európskou úniou, v rámci ktorého vznikla národná sieť 14 manažérov kvality ovzdušia. Majú za úlohu spolupracovať so štátnou správou a so samosprávou na riadení kvality ovzdušia. Projekt sa venuje monitorovacím aktivitám, osvete a vzdelávaniu verejnosti najmä v oblasti správneho vykurovania.

V rámci projektu LIFE sa realizujú aj viaceré osvetové aktivity pre zvyšovanie informovanosti. „Bola spustená webstránka www.dnesdycham.sk, ktorá zjednodušenou formou informuje verejnosť o aktuálnom stave kvality ovzdušia na území Slovenska. Zámerom je zvýšiť povedomie o stave kvality ovzdušia. Súčasťou aplikácie sú aj odporúčania aktivít v závislosti od zdravotného stavu občana a aktuálnych hodnôt znečisťujúcich látok ovzduší“, uzavrel generálny riaditeľ Slovenskej agentúry životného prostredia Michal Maco.

Informácie o projektových aktivitách, kontakty na manažérov kvality ovzdušia a informačné materiály o kvalite ovzdušia na stiahnutie sú dostupné na www.populair.sk
Zlepšenie kvality ovzdušia na Slovensku bude nevyhnutne závisieť od zmeny správania spoločnosti. Spoločnými silami #zamodruoblohu

Zdieľaj: