illustration-image-of-the-header

Domov Ohňostroje a ich vplyv na ovzdušie

Ohňostroje a ich vplyv na ovzdušie

29. 12. 2023 Ovzdušie

Ohňostroje a zábavná pyrotechnika sú obľúbeným spôsobom osláv, najmä na Nový rok, no ich negatívne vplyvy na ovzdušie sa stávajú stále zreteľnejšími. Počas odpálenia pyrotechniky sa do ovzdušia dostávajú znečisťujúce látky, ako sú prachové častice PM2,5, PM10 a ťažké kovy, ktoré môžu mať nežiaduce zdravotné následky.

Ohňostroj
Zdroj: Unsplash.com

Počas uplynulých Silvestrov boli často na viacerých miestach na Slovensku namerané vysoké koncentrácie prachových častíc prekračujúce priemernú 24-hodinovú hodnotu. Tieto častice, ktoré sa v ovzduší uvoľňujú počas ohňostrojov, môžu spôsobiť vážne zdravotné problémy, najmä pre citlivé skupiny obyvateľstva, ako sú tehotné ženy, deti a ľudia s chronickými ochoreniami.

Odpálenie pyrotechniky prispieva k znečisťovaniu ovzdušia ťažkými kovmi, akými sú olovo, arzén, kadmium a nikel, ktoré sú v pyrotechnike často používané. Legislatíva na sledovanie a reguláciu týchto kovov v ovzduší je obmedzená, čo komplikuje hodnotenie skutočného vplyvu ohňostrojov na zdravie. Navyše podľa údajov Českej obchodnej inšpekcie pochádza veľké množstvo pyrotechniky z nelegálneho predaja. Vedci upozorňujú, že u týchto petárd a rakiet sa často vyskytujú aj látky, ktoré sú v Európskej únii zakázané. Zvýšenie hladiny olova v ovzduší pri ohňostroji býva až šesťdesiatnásobné oproti bežnému stavu. Táto skutočnosť ukazuje práve na veľký podiel nelegálnej pyrotechniky na európskom ohňostrojovom trhu.

Na Slovensku začne platiť od 2.1.2024 novela zákona o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii. Zákaz petárd a iných výbušnín a presné obmedzenia času používania pyrotechniky má v novej legislatíve za cieľ chrániť obyvateľstvo a životné prostredie pred nadmerným vystavením znečisťujúcim látkam.

Z pohľadu ovzdušia by bolo lepšie, keby sa dôsledne zakazovalo odpaľovanie pyrotechniky jednotlivcami a namiesto toho by sa urobil jeden veľký ohňostroj. Paradoxne veľký profesionálny ohňostroj má v porovnaní s individuálnou pyrotechnikou zanedbateľný vplyv. Množstvo odpálenej pyrotechniky je menší, a tým pádom je nižšie i znečistenie. Taktiež pomáha, že je odpaľovaný vo výške dvesto až tristo metrov a pred dopadom na zem sa stihne znečistenie viac rozptýliť. Naopak individuálna pyrotechnika sa často odpaľuje paralelne so zemou alebo len pár metrov nad zemou. Sídliská, či námestia sú extrémne uzavreté priestory, kde sa znečistenie drží a kumuluje a jeho vplyv je teda výrazne horší.

Aby sa minimalizoval negatívny vplyv ohňostrojov, mali by sa zvážiť alternatívy, ako je profesionálny ohňostroj s menším množstvom odpálených pyrotechnických výrobkov alebo inovatívne riešenia, ako napríklad ohňostroje s využitím malých svietiacich dronov s LED diódami.

Celkovo je dôležité zvýšiť povedomie verejnosti o negatívnych dopadoch ohňostrojov na ovzdušie. Zábavná pyrotechnika síce neodmysliteľne patrí k oslavám Nového roka, avšak sú možnosti, ako sa jej nevzdať a zároveň chrániť svoje zdravie a prírodu. Namiesto novoročného chemického kokteilu radšej zvoľme zdravšiu alternatívu.

Zdieľaj: