illustration-image-of-the-header

Domov Prízemný ozón – Odvrátená strana slnečných letných dní

Prízemný ozón – Odvrátená strana slnečných letných dní

25. 08. 2021 Ovzdušie

Zhoršená kvalita ovzdušia je častým úkazom prevažne v zimných a chladných mesiacoch. Zapríčinená je predovšetkým zlými rozptylovými podmienkami v kotlinách, kde prevládajú domácnosti, ktoré vykurujú tuhými palivami. Spaľovacie procesy však dokážu narobiť problémy s kvalitou ovzdušia aj v letných mesiacoch. Príčinou je tentokrát cestná doprava.

Zápcha na ceste
Zdroj: pixabay.com

S nástupom horúčav v mestských oblastiach predstavuje pre ľudí zdravotné riziko prízemný ozón, ktorý vzniká chemickou reakciou slnečného žiarenia, oxidov dusíka a prchavých organických zlúčenín v atmosfére. Zvýšené koncentrácie oxidov dusíka pochádzajú najmä z dopravy, preto sú rizikovou skupinou najmä obyvatelia miest a citlivé skupiny – deti, tehotné ženy, seniori a ľudia s respiračnými ochoreniami.

Ozón negatívne pôsobí na dýchacie ústrojenstvo, srdce či cievy. Vystavenie zvýšeným koncentráciám ozónu sa môže prejaviť v podobe podráždenia slizníc, dýchacích ciest a očí.

Riešením je obmedzenie osobnej automobilovej dopravy. Na krátke vzdialenosti (do 1 km) choďte pešo. Do 10 km zvoľte bicykel či mestskú hromadnú dopravu. Verejnú dopravu môžete využiť nielen v meste ale aj na dlhšie vzdialenosti. Výmenou auta za pešiu chôdzu, bicykel či hromadnú dopravu môžete prispieť aj vy k lepšej kvalite ovzdušia na Slovensku.

Informácie o aktuálnom stave kvality ovzdušia sú dostupné na www.dnesdycham.sk

Zdieľaj: