illustration-image-of-the-header

Domov Odštartovali sme cyklus školení pre manažérov kvality ovzdušia

Odštartovali sme cyklus školení pre manažérov kvality ovzdušia

20. 08. 2020 Osveta

Dňa 18. a 19. augusta 2020 sa v Bratislave uskutočnilo úvodné stretnutie manažérov kvality ovzdušia z regiónov Slovenska. Pozície vznikli na základe potreby koordinovať a zlepšiť aplikáciu riešení na zlepšenie kvality ovzdušia.
 

Zdroj: MŽP SR

Na úvodnom školení manažérov kvality ovzdušia (MKO) predstavila koordinačná jednotka aktivity projektu LIFE IP - Zlepšenie kvality ovzdušia a úlohy MKO spoločne s harmonogramom pre rok 2020. Následne sa slova ujali zástupcovia odboru ochrany ovzdušia Ministerstva životného prostredia SR, ktorí novým kolegom predstavili aktuálne právne predpisy v oblasti ochrany ovzdušia vrátane plánovaných zmien, stav kvality ovzdušia na Slovensku a programy na zlepšenie kvality ovzdušia. Práve v tejto oblasti bude práca MKO prínosná. Ich úlohou bude poskytovať odborné poradenstvo štátnym a samosprávnym orgánom pri príprave, aktualizácii, implementácii a odpočte programov a opatrení.

Cieľom školení je oboznámiť nové kapacity so súčasnou legislatívou v oblasti ochrany ovzdušia, stavom kvality ovzdušia a jej hodnotením, finančnými mechanizmami, zahraničnými prístupmi k riadeniu kvality ovzdušia, dobrými príkladmi z praxe a taktiež naučiť novým zručnostiam, napríklad v oblasti komunikácie a zvyšovania povedomia.

Národná sieť manažérov kvality ovzdušia rozšírila odborné kapacity o nových “ovzdušiarov”. Pozície boli obsadené na Ministerstve životného prostredia SR, Slovenskej agentúre životného prostredia, Banskobystrickom samosprávnom kraji, Trenčianskom samosprávnom kraji, Trnavskom samosprávnom kraji, Žilinskom samosprávnom kraji, Prešovskom samosprávnom kraji a Košickom samosprávnom kraji.

Zdieľaj: