illustration-image-of-the-header

Domov Nové body na mape

Nové body na mape

08. 03. 2021 Ovzdušie

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) v rámci projektu Skvalitnenie Národnej monitorovacej siete kvality ovzdušia aktuálne osádza nové automatické monitorovacie stanice (AMS) v lokalitách doposiaľ nepokrytých monitoringom.

Zdroj: dnesdycham.sk

SHMÚ postupne spúšťa monitoring kvality ovzdušia v avizovaných 14 lokalitách. Nové AMS mohli doposiaľ spozorovať obyvatelia Pezinka, Serede, Bardejova a Trebišova. Ďalšie by mali pribudnúť v mestách Komárno, Púchov, Považská Bystrica, Liptovský Mikuláš, Lučenec, Poprad, ďalej v obciach Oščadnica, Plášťovce a v mestskej časti Bratislava – Rača. O spustení monitorovania v nových lokalitách vás budeme priebežne informovať.

Namerané hodnoty z novo osádzaných monitorovacích staníc sú dostupné na webstránke SHMÚ a taktiež postupne pribúdajú na mape web aplikácie dnesdycham.sk

SHMÚ zabezpečuje aj tzv. mobilný monitoring prostredníctvom mobilných monitorovacích staníc kvality ovzdušia, ktorými vykonáva indikatívne merania pre vlastné potreby a potreby Ministerstva životného prostredia SR. 

V rámci projektu LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia môžu starostovia obcí po konzultácii s manažérmi kvality ovzdušia vyjadriť záujem o mobilné monitorovanie kvality ovzdušia. Podnety na tzv. hotspoty vyhodnocuje Slovenský hydrometeorologický ústav a berie do úvahy pri plánovaní umiestnenia limitovaného počtu mobilných staníc na území SR.
 

Zdieľaj: