illustration-image-of-the-header

Domov Nie je kúrenie ako kúrenie

Nie je kúrenie ako kúrenie

09. 10. 2020 Vykurovanie

Čo dýchame, ovplyvňujeme aj našou každodennou činnosťou. Vykurovanie domácností patrí medzi významný zdroj znečistenia ovzdušia popri priemyselnej činnosti, energetike a doprave. Je čas položiť si otázky...

Zdroj: unsplash.com

V čom kúrime?

Zastarané kotly sú zdrojom vysokého množstva emisií. Modernizácia vykurovacieho zariadenia šetrí náklady na kúrenie, voľný čas a znižuje množstvo škodlivín vypúšťaných do ovzdušia.

Čím kúrime?

Do kotla nepatrí odpad, ale kvalitné palivo predpísané výrobcom. Vyvarujte sa spaľovaniu drevného nábytku, starých časopisov, textilu, olejov a plastov.

Ako kúrime?

Osvojte si správnu techniku rozkurovania a prikladania paliva. Správnym kúrením dokážete minimalizovať znečistenie ovzdušia, znížiť náklady na kúrenie, predĺžiť životnosť vykurovacieho zariadenia, predchádzať častej poruchovosti zariadenia.

Viac informácií nájdete na: http://vykurovanie.enviroportal.sk/
 

Zdieľaj: