illustration-image-of-the-header

Domov Nevyhnutnou súčasťou plánovania udržateľnej mobility je bezpečnosť a vzdelávanie účastníkov cestnej premávky

Nevyhnutnou súčasťou plánovania udržateľnej mobility je bezpečnosť a vzdelávanie účastníkov cestnej premávky

05. 10. 2021 Mobilita

Potenciál prímestskej dopravy na Slovensku nepochybne máme, napriek tomu počet cestujúcich postupne klesá. Nepomáha ani to, že vozový park je modernizovaný, autobusy sú pohodlné, klimatizované a väčšinou vybavené wifi. Prístup väčšiny obyvateľov Slovenska k cestovaniu verejnou dopravou je založený na skúsenosti z dávnej minulosti alebo na predsudkoch o tom, že tento druh dopravy je určený pre ľudí s nižším sociálnym statusom. 

Zdroj: Do školy na bicykli (FB)

Na workshope o udržateľnej mobilite organizovanom Slovenskou agentúrou životného prostredia v spolupráci s Cyklokoalíciou dňa 28. septembra 2021 opäť zazneli časté pochybenia v oblasti verejnej dopravy. Dopravný analytik Vladimír Tóth na úvod vtipným spôsobom pomenoval, prečo sú predavači hotdogov na kúpalisku vo svojej kampani často úspešnejší ako poskytovatelia verejnej dopravy. Problém býva v optimalizácii a komunikácii. 

Ďalší blok príspevkov sa venoval technickým opatreniam a prístupom na upokojovanie dopravy v mestách inšpirovaných krajinami severozápadnej Európy a odzneli tiež prezentácie o prístupoch k zavádzaniu prvkov udržateľnej mobility v meste Nitra a v Nových Zámkoch. Samosprávy v našich podmienkach, aj keď systematicky zavádzajú opatrenia pre cyklistov a chodcov, narážajú na prístup dopravných inšpektorátov, kde je prioritou stále viac plynulosť premávky, než bezpečnosť najzraniteľnejších obyvateľov miest a obcí. Napriek tomuto zisteniu je prístup samosprávy mesta Nitra pozitívnym príkladom, čo všetko pre obyvateľov môže robiť samospráva, ak sa rozhodne problém s vysokou intenzitou dopravy riešiť podporou udržateľných módov. Podobný prístup cítiť aj v Nových Zámkoch. 

Práve v Nitrianskom kraji sa nachádza aj niekoľko škôl, ktoré možno označiť za „školy priateľské k bicyklom“. Tento termín zaviedla Cyklokoalícia v kampani „Do školy na bicykli“. Tie by mali zavádzať 4 princípy:
•    bezpečné parkovanie bicyklov pre deti
•    vytvorenie bezpečnej infraštruktúry pre bicyklujúce deti v bezprostrednom okolí školy
•    realizovať reálnu dopravnú výchovu pre žiakov – najlepšie v reálnych podmienkach a v rámci vyučovacieho procesu by si žiaci mali osvojiť to, že doprava je reálnym problémom s vážnym dopadom na životné prostredie, ktorý však môžeme všetci zmierniť našim dennodenným správaním
•    organizovať vzdelávacie podujatia zamerané na podporu cyklodopravy

Prezentácie a závery z workshopu budú dostupné na stránke v archíve podujatí: https://populair.sk/sk/event/381

Záznam z workshopu nájdete na našom YouTube kanáli: https://www.youtube.com/watch?v=L0TMRX8nqi0
 

Zdieľaj: