illustration-image-of-the-header

Domov Nesprávnym vykurovaním narastá riziko vzniku požiarov v domácnostiach

Nesprávnym vykurovaním narastá riziko vzniku požiarov v domácnostiach

07. 12. 2020 Vykurovanie

Kotly, krby, kachle patria k tzv. malým zdrojom znečistenia ovzdušia, ktorých prevádzkovatelia sú podľa zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov povinní dodržiavať ustanovené technické požiadavky a podmienky prevádzkovania stacionárnych zdrojov. 

Zdroj: pixabay.com

Starostlivosť o vykurovacie zariadenia nekončí pri inštalácii. Majitelia kotlov, krbov či kachlí sú povinní používať výrobcom predpísané palivá, zakázané je spaľovať komunálny odpad. Povinné sú takisto pravidelné kontroly technického stavu vykurovacieho zariadenia, bezpečnostné kontroly a čistenie komínov.

Spaľovaním tuhých palív či nevhodného paliva sa zvyšuje tvorba sadzí a dechtu v komíne. Tvorba dechtu môže byť takisto spôsobená obmedzeným prívodom vzduchu či veľkým priemerom komína bez vyvložkovania.

Podľa štatistiky Ministerstva vnútra SR medzi najčastejšie príčiny vzniku požiarov súvisiacich s vykurovacími spotrebičmi a komínmi patrí za obdobie rokov 2005 – 2019 vyhorenie sadzí - 4 786 požiarov (54,0 %), opotrebenie (porušenie celistvosti) dymovodu - 596 požiarov (6,7 %), zamurovaná hrada v komíne - 537 požiarov (6,1 %), úlet iskier z komína - 536 požiarov (6,1 %), špára v komíne - 528 požiarov (6,0 %), technická porucha vykurovacieho spotrebiča - 304 požiarov (3,4 %).

Tichým zabijakom v domácnostiach je bezfarebný jedovatý toxický plyn oxid uhoľnatý (CO), ktorý sa uvoľňuje pri nedokonalom spaľovaní. Nebezpečná koncentrácia CO môže byť výsledkom neodborne inštalovaného spotrebiča, zanedbanej revízie, upchatého komína či nedostatočne odvetrávaného priestoru.

Používaním zastaraných vykurovacích zariadení, nevhodných palív ale aj nesprávnou technikou a starostlivosťou o spotrebiče zvyšujeme riziko vzniku požiarov, čím riskujeme ohrozenie na zdraví, či stratu majetku.

Neprehliadnite "Desatoro správneho kuriča".

Viac informácií ako vykurovať inak nájdete na: http://vykurovanie.enviroportal.sk/

Zdieľaj: