illustration-image-of-the-header

Domov Na čo si dávať pozor počas vykurovacej sezóny

Na čo si dávať pozor počas vykurovacej sezóny

15. 10. 2021 Vykurovanie

Podľa informácií Hasičského a záchranného zboru za prvých 9 mesiacov roku 2021 nevyhovujúci technický stav alebo porucha vykurovacích telies, dymovodov a komínov spôsobila až 459 požiarov, pri ktorých sa zranili 2 osoby. Celková škoda spôsobená požiarmi sa vyšplhala na sumu 813 220 eur. 

Zdroj: pexels.com

Hasičský a záchranný zbor v súvislosti so začiatkom vykurovacej sezóny publikoval odporúčania:

  • Vykurovať správnym palivom: do kotlov, kachlí a krbov patrí len určené palivo. Spaľovaním domáceho odpadu, plastov a iných vysoko horľavých látok sa zvyšuje riziko vzniku požiaru a súčasne dochádza k  znečisteniu ovzdušia.
  • Zabezpečovať pravidelné čistenie a kontrolu komínov: zabezpečiť odborné preskúšanie komínov osobami s odbornou spôsobilosťou. Za celkový technický stav a údržbu komínov zodpovedajú majitelia sami, a preto sú povinní zabezpečovať pravidelné čistenia a kontroly.
  • Pri kontrole vykurovacích telies je vhodné v prvom rade zamerať svoju pozornosť na stavebné prevedenie, funkčnosť, či nedošlo k prehoreniu materiálu a jeho následnému poškodeniu.
  • Pri plynových spotrebičoch je vhodné orientovať svoju pozornosť na čistotu komínových prieduchov, na zabezpečenie dobrého ťahu komína a dodržiavať revízne prehliadky, aby nedošlo k úniku plynu do okolia.
  • Správne uskladňovať palivo: v tesnej blízkosti kotlov, kachlí a krbov nesmú byť uložené žiadne horľavé látky. Odletené žeravé častice pri kúrení môžu spôsobiť požiar.

Dodržiavaním zásad správneho vykurovania predchádzate nielen požiarom a úrazom, ale napomáhate aj lepšej kvalite ovzdušia. Vykurovanie domácností tuhým palivom je významným zdrojom prachových častíc a karcinogénneho benzo(a)pyrénu, ktoré znečisťujú ovzdušie a negatívne vplývajú na naše zdravie.

Dôležitá je pravidelná starostlivosť o vykurovacie zariadenie, komín a dymovod, správna obsluha a kvalita palivo.

Desatoro správneho kuriča: https://populair.sk/web-documents/201/desatero-sk.jpg
 

Zdieľaj: