illustration-image-of-the-header

Domov Minister Budaj si pripomenul Svetový deň čistého ovzdušia

Minister Budaj si pripomenul Svetový deň čistého ovzdušia

08. 09. 2020 Ovzdušie

Organizácia spojených národov vyhlásila 7. september za Svetový deň čistého ovzdušia. Ministerstvo životného prostredia SR pri tejto príležitosti upozornilo na dôsledky znečistenia ovzdušia na zdravie ľudí a informovalo o plánovaných legislatívnych zmenách, aj o prijatých opatreniach na zlepšenie kvality ovzdušia na Slovensku.

Zdroj: MŽP SR

Vplyv na zdravie

Zvýšené koncentrácie znečisťujúcich látok v ovzduší negatívne vplývajú na zdravie ľudí, vedú k ochoreniam obehovej a dýchacej sústavy, až po predčasnú smrť. Podľa údajov Európskej environmentálnej agentúry na Slovensku približne 5 000 obyvateľov ročne zomiera predčasne kvôli znečisteniu ovzdušia. Obzvlášť citlivé skupiny sú deti, tehotné ženy a seniori, či alergici a astmatici.

Kvalita ovzdušia na Slovensku je stále neuspokojivá, a to aj napriek jej výraznému zlepšeniu za posledné roky, ktoré nastalo vďaka prísnejším legislatívnym úpravám zameraným na veľké zdroje znečisťovania. V súčasnosti sú problematické oblasti energetiky, vykurovania a dopravy. Ministerstvo životného prostredia avizuje ďalšie zmeny právnych predpisov v oblasti ochrany ovzdušia. Zmeny sa plánujú v rámci Zákona o ovzduší a Zákona o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia. Ján Budaj, minister životného prostredia, v tejto súvislosti podčiarkol: „Cieľom novej právnej úpravy bude efektívnejšie riadenie kvality ovzdušia. Znečisťovateľov musíme dostať pod kontrolu. Jedinou prioritou má byť ochrana zdravia a života obyvateľov.

Opatrenia na zlepšenie kvality ovzdušia na Slovensku

Envirorezort okrem toho avizuje i novú úpravu týkajúcu sa povoľovania zdrojov znečistenia ovzdušia, či kontrolu kotlov v domácnostiach a zakázať chce používanie kotlov nízkej emisnej triedy. V záujme zlepšenia informovanosti o kvalite ovzdušia sa aktuálne, v rámci projektu Skvalitnenie národnej monitorovacej siete kvality ovzdušia (SHMÚ), rozširuje súčasný počet 38 automatických monitorovacích staníc o 14 nových staníc v doteraz monitoringom nepokrytých lokalitách Slovenska.

Významným opatrením envirorezortu, ktoré podporila Európska únia v rámci programu LIFE IP, je vytvorenie národnej siete manažérov kvality ovzdušia. Ich úlohou je poskytovať odborné poradenstvo a zdokonaliť tak aplikáciu riešení na zlepšenie kvality ovzdušia priamo v regiónoch.

Environmentálne povedomie, angažovanosť

Minister Budaj na záver vyzval verejnosť, aby sa čoraz intenzívnejšie zapájala do zvyšovania povedomia o dôležitosti čistoty vzduchu. „Ochrana ovzdušia je často prehliadaná, no pritom je to kľúčová oblasť ochrany životného prostredia. Je na čase, aby sme to zmenili a zhlboka sa nadýchli,“ zdôraznil. Dodal, že verejnosť tak môže urobiť napríklad aj prostredníctvom sociálnych sietí zdieľaním hashtagu #zamodruoblohu.

Zdieľaj: