illustration-image-of-the-header

Domov Mesto Trnava prichádza s novým projektom Strom do domu

Mesto Trnava prichádza s novým projektom Strom do domu

12. 04. 2021 Nezaradené

Minulý mesiac avizovalo mesto Trnava na svojej webovej stránke nový projekt s názvom Strom do domu, v rámci ktorého si budú môcť obyvatelia Trnavy adoptovať mestský strom a poskytnúť mu miesto vo svojej záhrade.

Zdroj: unsplash.com

Realizáciou projektu mesto Trnava reflektuje na skutočnosť, že výsadba zelene v mestách a obciach je často limitovaná z rôznych dôvodov. Rozširovanie zelene a jej rovnomernejšie rozmiestňovanie na danom území je častokrát ovplyvňované predovšetkým majetkovoprávnym vysporiadaním, ako aj existenciou podzemných inžinierskych sietí alebo dopravnou situáciou. 

V rámci nového projektu Strom do domu si budú môcť Trnavčania adoptovať mestský strom podľa svojho výberu a dať mu domov vo svojej záhrade. Obyvatelia mesta Trnava si budú môcť vybrať spomedzi okrasných či ovocných stromov v troch rôznych veľkostiach. Adoptovať svoj strom si budú môcť nielen obyvatelia rodinných domov so záhradami, ale aj firmy, ktoré preň majú vhodný priestor vo svojom areáli. 

Je nevyhnutné, aby sme sa čo najlepšie adaptovali na dopady zmeny klímy, ktoré sú už neodvratné. Trnava je v tomto medzi slovenskými mestami výrazne popredu – robíme množstvo zelených opatrení, ktoré nás majú čo najviac chrániť pred extrémami počasia, a je to jedna z našich hlavných priorít z dlhodobého hľadiska,“ vysvetľuje primátor Trnavy Peter Bročka.

Efektívnou výsadbou stromov, zatrávňovaním, vytváraním zelených alejí či zelených striech znižujeme nielen teplotu v horúčavách, redukujeme hluk, ale pomáhame aj čistiť ovzdušie od tuhých znečisťujúcich látok. Rastliny a stromy navyše absorbujú oxid uhličitý. Pridanou hodnotou je aj všeobecne pozitívny vplyv na ľudské duševné zdravie. 
 

Zdieľaj: