illustration-image-of-the-header

Domov Mesto na nohách

Mesto na nohách

26. 07. 2021 Mobilita

Chôdza predstavuje fyzickú ako i psychickú slobodu. Ľudia však prestali využívať chôdzu ako prostriedok presunu z bodu A do bodu B. Javí sa ako nepohodlná a preto radšej siahnu po motorovej doprave. Chôdza je však jedným z účinných riešení v boji proti znečisteniu v ovzduší.

Zdroj: unsplash.com

Investície do nemotorovej dopravy (chôdza, cyklistika) pomáhajú pri zlepšovaní kvality ovzdušia. Aktívny pohyb prospieva nielen ľudskému zdraviu, ale vytvára aj menej znečistené, obývateľnejšie a odolnejšie sídla. Úlohou štátnych a samosprávnych orgánov je prinášať opatrenia na zlepšenie kvality ovzdušia, zvyšovať povedomie o zdravotných vplyvoch a výhodách zmeny spoločenského správania v záujme čistého ovzdušia. Zhodujú sa zástupcovia Programu Spojených národov pre životné prostredie (UNEP).

Podmienkou pre zvyšovanie počtu chodcov sú bezpečné ulice a kvalitné verejné priestory. Je preto nevyhnutné zmeniť zaužívaný pohľad na územné plánovanie a navrhovať mestá pre ľudí. Priorizovať chodcov, zabezpečiť dostupnosť a nadväznosť verejnej dopravy a minimalizovať riziká spojené s cestnou premávkou.

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) pripravila online nástroj určený pre zodpovedné orgány, tzv. Health economic assessment tool (HEAT), ktorý pomáha odhadnúť hodnotu zníženej úmrtnosti, ktorá vyplýva z pravidelnej chôdze či bicyklovania: https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0010/352963/Heat.pdf

Zdieľaj: