illustration-image-of-the-header

Domov Kvalita ovzdušia sa vracia do starých koľají

Kvalita ovzdušia sa vracia do starých koľají

22. 06. 2020 Ovzdušie

Pozitívna zmena v ovzduší v súvislosti s opatreniami na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 bola len dočasná. Uvoľňovaním opatrení sa kvalita ovzdušia na niektorých miestach sveta vracia do starých znečistených koľají. Svedčia o tom satelitné údaje, ktoré zverejnila Európska environmentálna agentúra.

Zdroj: unsplash.com

Časozberné videá EEA zo záberov Európskej vesmírnej agentúry ukazujú zmeny koncentrácií oxidu dusičitého (NO2) v ovzduší v Číne.

Dočasné zlepšenie kvality ovzdušia je však dôkazom, že vďaka zmene prístupu dokážeme znížiť koncentrácie znečisťujúcich látok v ovzduší, či už prijímaním systémových opatrení alebo zmenou životného štýlu.

Zdieľaj: