illustration-image-of-the-header

Domov Ktorí z účastníkov cestnej premávky sú najviac vystavení znečisteniu ovzdušia?

Ktorí z účastníkov cestnej premávky sú najviac vystavení znečisteniu ovzdušia?

05. 10. 2020 Mobilita

Vo veľkých mestách na Slovensku sa významne na znečistení ovzdušia podieľa doprava. Motorové vozidlá znečisťujú ovzdušie hlavne oxidmi dusíka a jemnými prachovými časticami. Chodci, cyklisti i vodiči sú dennodenne vystavení znečisťujúcim látkam v ovzduší.

Zdroj: unsplash.com

Častým argumentom proti alternatíve v podobe cyklodopravy je tvrdenie, že cyklisti prichádzajú do kontaktu so zvýšenými koncentráciami znečisťujúcich látok v ovzduší počas jazdy v premávke. Cyklisti spoločne s chodcami majú však oproti vodičom motorových vozidiel tú výhodu, že nie sú v uzavretom priestore. Pohybujú sa voľne po vonku a tak dochádza k neustálej ventilácii.

Mylnou predstavou vodičov teda je, že ich motorové vozidlo chráni pred okolitým znečistením v ovzduší. Pravdou je, že sú priamo pri zdroji a spomedzi účastníkov cestnej premávky trávia najviac času v „toxickom“ prostredí.
 

Zdieľaj: