illustration-image-of-the-header

Domov Krajina, stromy & my

Krajina, stromy & my

15. 04. 2024 Ovzdušie

Poznáte hodnotu stromov pre náš životný priestor? Krásna nová kniha, ktorú pripravili kolegovia z Banskobystrického kraja, vás naučí citlivejšie vnímať zeleň okolo seba a uvedomiť si jej dôležitosť. Čitateľom a čitateľkám sa vďaka tejto brožúre podarí poodhaliť niekoľko skutočností, ako dreviny pomáhajú zlepšovať podmienky bytia človeka. Ako spoluvytvárajú krajinu, ktorá je našim domovom. Ako vplývajú na ekologickú stabilitu mestského a vidieckeho prostredia.

Obálka knihy, na ktorej sa muž prechádza po lúke
Zdroj: LIFE Populair

Spoločne si môžeme klásť otázky a hľadať odpovede, ako stromy v krajine ovplyvňujú kvalitu ovzdušia, znižujú dôsledky zmeny klímy a aké sú ďalšie pozitíva pre ľudí.

„Publikácia obsahuje inšpirácie pre všetkých, ktorým príroda a vzťah k nej nie je ľahostajný,“ týmito slovami vyjadril svoje pocity páter Cyril z rádu Františkánov vo Fiľakove.

Dielo sa po úvodných informáciách o kvalite ovzdušia na Slovensku delí do kapitol, kde sa oboznámime s charakteristikou vybraných stromových formácií v sídle a v krajine.

Popularizačný text určený širokej verejnosti je koncipovaný beletristickým podaním.

Boli by sme radi, ak by sa táto útla knižka stala sprievodcom žiakom, študentom, rodičom s deťmi, alebo len proste ľuďom, čo majú chuť kráčať, objavovať, kochať sa a následne si uvedomiť, aké bohatstvo v podobe rôznych formácií drevín okolo seba máme a ako ľahko ho vieme stratiť.

Publikácia bola vydaná vďaka podpore Banskobystrického kraja a projektu LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia na Slovensku.

Zdieľaj: