illustration-image-of-the-header

Domov Hravo o ovzduší

Hravo o ovzduší

28. 03. 2022 Osveta

Kvalita ovzdušia je celospoločenský problém. Podobne ako naše deti vzdelávame o triedení a zhodnocovaní odpadu, o ochrane prírodných ekosystémov, by sme ich mali oboznámiť aj s oblasťou ochrany ovzdušia – neviditeľným svetom okolo nás. Neviete ako na to? Pomôžeme vám.

Deti v triede sa spolu rozprávajú
Zdroj: pexels.com

V spolupráci s detským časopisom Enviráčik, ktorý je určený pre žiakov I. stupňa základných škôl, sme v rámci školského roka 2021/2022 pravidelne prispievali krátkymi a hravými príspevkami zameranými na kvalitu a ochranu ovzdušia. 

Príspevky vám teraz prinášame aj vo forme pracovných listov, ktoré sú voľne dostupné, aby vám spestrili program napr. počas významných svetových dní ako sú Deň Zeme (22.4.), Svetový deň životného prostredia (5.6.), či Svetový deň čistého ovzdušia (7.9.), ale aj hodiny prvouky alebo prírodovedy.

Dozviete sa viac o zdrojoch znečisťovania ovzdušia, jednoduchých riešeniach, vplyvoch znečistenia v ovzduší na ľudské zdravie i prírodu okolo nás.

Pracovné listy na stiahnutie [formát .pdf, 3,00 MB]

Zdieľaj: