illustration-image-of-the-header

Domov Hlas ľudu prehovoril: V mestách chceme menej automobilov

Hlas ľudu prehovoril: V mestách chceme menej automobilov

28. 09. 2020 Ovzdušie

V súvislosti so zlepšenou kvalitou ovzdušia v metropolách spôsobenou opatreniami na zamedzenie šírenia ochorenia Covid-19 volajú občania po trvalých zmenách a lepšej ochrane životného prostredia. Svedčí o tom aj prieskum z mája 2020.

Zdroj: unsplash.com

Cestná doprava sa významne podieľa na znečistení ovzdušia vo veľkých mestách. Motorové vozidlá znečisťujú ovzdušie hlavne oxidmi dusíka a jemnými prachovými časticami. Starý vozový park, vysoká intenzita individuálnej dopravy ako aj tranzitná doprava sú častou príčinou tohto znečistenia.

Spoločnosť YouGov (PDF, 1 MB) urobila v máji 2020 prieskum na vzorke 7 545 Európanov z 6 krajín (Taliansko, Španielsko, Francúzsko, Nemecko, Belgicko, Spojené kráľovstvo) s cieľom zistiť názory obyvateľov miest na zlepšenie kvality ovzdušia v súvislosti s dopravnými opatreniami na zamedzenie šírenia ochorenia Covid-19. Z výsledkov prieskumu vyplýva, že väčšina opýtaných Európanov žijúcich v mestách požaduje od zodpovedných orgánov opatrenia na zamedzenie znečistenia ovzdušia z cestnej dopravy.

Tri štvrtiny opýtaných súhlasilo s požiadavkou na lepšie využitie verejných priestorov v záujme peších, cyklistov či hromadnej dopravy. Dve tretiny opýtaných, ktorí aktívne využívajú automobil ako primárny dopravný prostriedok, prekvapivo súhlasilo s prijatím reštrikčných opatrení v záujme ochrany zdravia, teda zamedzení vjazdu vozidiel do určitých častí mesta, resp. zavádzaním tzv. nízkoemisných zón.
 

Zdieľaj: