illustration-image-of-the-header

Domov Európske mestá zavádzajú centrá bez automobilov

Európske mestá zavádzajú centrá bez automobilov

22. 09. 2021 Mobilita

Zavádzanie nízkoemisných zón, zón bez áut, je aktuálne na vzostupe v záujme zvyšovania bezpečnosti, zlepšovania kvality ovzdušia a prinavrátenia verejného priestoru obyvateľom.

Zdroj: unsplash.com

Za posledné obdobie začali po vzore Londýna obmedzovať vstup osobných automobilov do centra mesta aj ďalšie mestá vo Veľkej Británii – Bath, Portsmouth, onedlho aj Birmingham.

Veľký krok zvažuje aj susedné Rakúsko. V meste Innsbruck začiatkom augusta predstavil primátor mesta Georg Willi výsledky štúdie uskutočniteľnosti, ktorej cieľom je vybudovať centrum mesta bez áut. Ambiciózny cieľ chce mesto dosiahnuť do piatich rokov. Návrhy opatrení v štúdii uprednostňujú chodcov a cyklistov – zaparkované autá, ktoré lemujú ulice majú zmiznúť a priestor získajú širšie chodníky a cyklotrasy. Riešením pre autá majú byť naopak podzemné garáže.

Aj v mestách na Slovensku sa významne na znečistení ovzdušia podieľa doprava. Motorové vozidlá znečisťujú ovzdušie hlavne oxidmi dusíka, jemnými prachovými časticami a prekurzormi prízemného ozónu. Starý vozový park, vysoká intenzita individuálnej dopravy ako aj tranzitná doprava sú častou príčinou tohto znečistenia.

Zdieľaj: