illustration-image-of-the-header

Domov Európska noc výskumníkov s Populair

Európska noc výskumníkov s Populair

20. 10. 2023 Osveta

Manažéri kvality ovzdušia sa v rámci projektu LIFE IP - Zlepšenie kvality ovzdušia (Populair) zúčastnili na podujatí Európska noc výskumníkov 2023, ktoré sa konalo v Bratislave, Žiline, Banskej Bystrici, Košiciach a Poprade. Hlavnými témami podujatia boli "VODA" a "UMELÁ INTELIGENCIA."

Diskutujúci na pódiu
Zdroj: LIFE Populair

Event sa delil na dve časti - dopoludňajšiu pre školákov a popoludňajšiu a večernú pre rodiny, mladých ľudí a seniorov. Podujatie poctila svojou návštevou aj pani prezidetka Zuzana Čaputová a aj členovia vlády SR, vrátane pána ministra životného prostredia, Milana Chrenka.

Manažéri kvality ovzdušia spolu s expertami zo Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP), Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) a Ministerstva životného prostredia SR (MŽP SR) predstavili verejnosti rôzne prezentácie, ankety a aktivity zamerané na znečistenie ovzdušia a jeho súvislosti s vodou. Tieto aktivity zahŕňali meranie pH dažďovej vody, meranie vlhkosti palivového dreva, monitorovanie kvality ovzdušia pred a po daždi z hľadiska prachových častíc PM10, možnosť privoňať si k rôznym typom minerálnych vôd a prepojiť tak tému vody s ovzduším.

V Banskej Bystrici sa podujatie konalo v obchodnom centre Europa. Špecialisti zo SAŽP, SHMÚ a Banskobystrického samosprávneho kraja predstavili témy zlepšenia kvality ovzdušia, vykurovanie tuhým palivom a udržateľná mobilita. Panelová diskusia s názvom "Slovensko na ceste ku zmene" sa zaoberala klimatickou zmenou a znečistením ovzdušia.

Cieľom týchto aktivít bolo informovať verejnosť o súčasnom stave znečisteného ovzdušia a ukázať, ako jednotlivci môžu prispieť k jeho zlepšeniu. Pozornosť bola tiež venovaná karcinogénnemu polycyklickému aromatickému uhľovodíku benzo(a)pyrénu (BaP), ktorý vzniká pri spaľovaní a je považovaný za vážne environmentálne riziko pre verejné zdravie. Okrem toho, Populair predstavil Národnú monitorovaciu sieť kvality ovzdušia (NMSKO) v správe SHMÚ a mobilnú aplikáciu Dnes dýcham, ktorá umožňuje ľuďom sledovať kvalitu ovzdušia pomocou mobilného telefónu.

Celý festival Európska noc výskumníkov mal za cieľ zdieľať vedecké poznatky a objavy interaktívnym spôsobom. Každý stánok mal perfektne pripravené aktivity pre rôzne vekové skupiny a prezentujúcim nechýbal úsmev na tvári. Už teraz sa tešíme na ďalší ročník. 

Zdieľaj: