illustration-image-of-the-header

Domov Dym z cigariet a kvalita ovzdušia vplývajú na zdravie

Dym z cigariet a kvalita ovzdušia vplývajú na zdravie

06. 12. 2023 Ovzdušie

Dýchací systém je životne dôležitý pre našu existenciu. Umožňuje telu získavať z vonkajšieho prostredia kyslík, ktorý sa potom dostáva obehovým systémom – srdcom a cievami do každej bunky tela. Bunky bez kyslíka odumierajú. Tkanivá, ktoré ostanú niekoľko minút bez kyslíka, sa nenávratne poškodzujú. Najcitlivejšie na prísun kyslíka sú práve orgány nevyhnutné pre život – mozog a srdce.

Zapaľovanie cigarety
Zdroj: Unsplash.com

Cigaretový dym obsahuje viac ako 4-tisíc chemických látok vo forme častíc a plynov. Mnohé chemické látky, ktoré sa v tabakovom dyme nachádzajú, patria jednoznačne medzi dokázané karcinogény (čiže látky vyvolávajúce rakovinu), iné sú možnými karcinogénmi. Ide napr. o látky nikotín, oxid uhoľnatý (CO), decht, arzén, kyanovodík, toluén, acetón, kadmium, naftalín, formaldehyd, amoniak a metanol.

Viditeľný dym produkovaný horiacim tabakom je tvorený drobnými pevnými časticami, ktoré označujeme ako decht. V 1 cm³ cigaretového dymu je až 50 miliárd takýchto častíc, čo je až 10 000 krát viac ako na diaľnici v dobe najväčšej premávky. Dechtové čiastočky sú také malé, že sú pri vdychovaní zanášané do najhlbších pľúcnych kanálikov. Silný fajčiar vdýchne za rok ½ až ¾ kg dechtu, ktorý sa mu podarí väčšinou vykašľať. Napriek tomu je ho stále dosť, a preto sa usadí v pľúcach natrvalo.

Fajčenie najviac postihuje pľúca. Dym z cigariet obsahuje množstvo toxínov a karcinogénov, ktoré poškodzujú pľúcne tkanivo a spôsobujú postupné zhoršovanie pľúcnej funkcie. Chronické zápaly, zvýšená produkcia hlienu a postupná strata elasticity pľúc sú len niektoré z následkov fajčenia na dýchací systém.

Fajčenie má zvlášť nebezpečné dôsledky pre deti a tínedžerov, ktorí sú vo fáze rastu a vývoja. Detské pľúca sú náchylnejšie na poškodenie, a preto je fajčenie spojené so zvýšeným rizikom astmy, infekcií dýchacích ciest, a dokonca aj syndrómu náhleho úmrtia dojčiat (SIDS). Okrem toho môže fajčenie v adolescencii viesť k skoršiemu začiatku závislosti na nikotíne a trvalému poškodeniu pľúc.

Elektronické cigarety (e-cigarety) sú modernou alternatívou fajčenia. Môžu obsahovať menej toxínov a karcinogénov ako tradičné cigarety, avšak pri dlhodobom vyparovaní chemikálií, môžu byť škodlivé a účinky na ľudský organizmus nie sú úplne známe.

Je dôležité si uvedomiť, že žiadna forma fajčenia nie je úplne bez rizika. Pri rozhodovaní medzi tabakovými cigaretami a elektronickými cigaretami je dôležité byť informovaný o ich vplyve na zdravie a byť si vedomý možných dôsledkov.

Cigaretový dym oslabuje imunitný systém, čím telo robí náchylnejším na infekcie a choroby. Znečistený vzduch môže ešte viac zaťažiť imunitný systém, čo znamená, že fajčiari budú náchylnejší na respiračné infekcie a iné ochorenia. Vzduch, ktorý bežne dýchame, nie je úplne čistý. Do ovzdušia sa dostávajú znečisťujúce látky vytvorené ľudskou činnosťou hlavne v oblasti dopravy, vykurovania domácností tuhým palivom, priemyslu a energetiky. Napríklad, ak sa kúri nesprávnou technikou alebo sa na kúrenie použije nesprávne tuhé palivo, výsledkom je nedokonalé spaľovanie. Teda pri spaľovaní akéhokoľvek odpadu z komína uniká čpavok, dechty, fenoly, kyanidy a iné nebezpečné látky. O tom sme viac písali v článku Prečo nepáliť odpadové drevo.

Kombinácia cigaretového dymu a znečisteného vzduchu môže zvýšiť riziko vzniku chronických pľúcnych ochorení, ako je chronická bronchitída a chronická obštrukčná choroba pľúc (CHOCHP). Chronické respiračné ochorenia môžu obmedziť fyzickú aktivitu a každodenné činnosti, čo má negatívny vplyv na celkový život.

Naopak, ak sa upustí od fajčenia, takto sa vie telo odvďačiť:

20 minút – tlak krvi a srdcová frekvencia sa vracajú do normy, zlepší sa prekrvenie nôh a rúk,
8 hodín – klesne hladina oxidu uhoľnatého, stúpne hladina kyslíku v krvi,
48 hodín – zlepšuje sa chuť a čuch,
14 dní – zlepšuje sa obeh krvi, zlepšuje sa funkcia pľúc o 20 – 40 %,
1-8 mesiacov – ustúpi kašeľ, únava, v dýchacích cestách sa obnovuje proces samočistenia,
5 rokov – zníži sa riziko vzniku cukrovky u žien na úroveň nefajčiarok,
10 rokov – zníži sa riziko vzniku cukrovky u mužov na úroveň nefajčiarov,
5-10 rokov – zníži sa riziko ochorenia srdcovo-cievneho systému na úroveň nefajčiarov.

Ak je alkohol metlou ľudstva, o cigaretách to platí dvojnásobne. A to doslova. Kým nadmerná konzumácia alkoholu vedie ročne k približne 2,5 miliónom úmrtí, cigarety zabijú podľa rôznych zdrojov za rovnaký čas celosvetovo štyri až šesť miliónov ľudí. Deje sa tak napriek varovaniam Svetovej zdravotníckej organizácie, regulačným zásahom vlád, či Európskej únie.

Opustiť fajčenie je najlepším krokom pre zlepšenie celkového zdravia a kvality života. Udržať si pozitívnu myseľ a zdravú kondíciu zase pomáha fyzická aktivita, napr. chodenie pešo do práce či na bicykli. V konečnom dôsledku to pomôže nie len nášmu zdraviu ale aj kvalite ovzdušia a nášmu okoliu.

 

 

Zdroje:

https://www.ruvzpd.sk/21-november-medzinarodny-den-bez-fajcenia/

https://detskechoroby.rodinka.sk/detske-choroby/hrudnik/dychanie/dychaci-respiracny-system/

https://kurakova-plice.cz/koureni_cigaret/zajimavosti-a-statistiky/co-obsahuje-cigaretovy-kour-dym/5-chemicke-slozeni-cigaretoveho-koure-co-obsahuje-kour-z-cigaret.html

https://www.trend.sk/spravy/marlboro-man-obracia-hrobe-aj-tabakova-ikona-uvedie-e-cigarety

https://zdravie.pravda.sk/zdravie-a-prevencia/clanok/12772-v-cigarete-najdete-jed-na-hmyz-aj-latku-na-uchovavanie-mrtvol/

Zdieľaj: