illustration-image-of-the-header

Domov Česká republika v roku 2020 nezaznamenala ani jednu smogovú situáciu

Česká republika v roku 2020 nezaznamenala ani jednu smogovú situáciu

21. 01. 2021 Ovzdušie

Český hydrometeorologický ústav informuje o poklese koncentrácií znečisťujúcich látok v ovzduší na území Českej republiky. Prvýkrát v histórii nebola vyhlásená ani jedna smogová situácia v krajine za celý rok.
 

Zdroj: unsplash.com

Na nízkych koncentráciách znečišťujúcich látok v roku 2020 sa podľa slov Jáchyma Brzezinu, vedúceho oddelenia kvality ovzdušia ČHMÚ, podpísalo niekoľko faktorov:

Meteorologické podmienky

Vplyv meteorologických podmienok na kvalitu ovzdušia je často zásadný. Rok 2020 bol charakteristický teplotne veľmi nadpriemernými mesiacmi začiatkom roka, teda nízkou potrebou vykurovať. Behom roka sa Českou republikou prehnalo viacero víchric a rok bol bohatý na zrážky - ďalšie parametre, ktoré kvalitu ovzdušia zlepšujú. Celkovo sa teda dá povedať, že rozptylové podmienky boli veľmi priaznivé. Nevyskytlo sa žiadne dlhšie obdobie prízemných teplotných inverzií.

Dlhodobé znižovanie emisií

Kvalita ovzdušia sa dlhodobo zlepšuje aj vďaka znižovaniu emisií, a to predovšetkým napríklad výmenou starých vykurovacích zariadení na tuhé palivá za nové, ktoré sú výrazne vhodnejšie a produkujú rádovo menej znečisťujúcich látok, či obnovou vozového parku.

Núdzový stav 

Vďaka núdzovému stavu v ČR došlo k poklesu emisií oxidov dusíka (NO), ako preukázali analýzy ČHMÚ. 

Miernejšie leto

Napriek tomu, ze minuloročné leto bolo teplotne nadpriemerné, nebolo tak extrémne, ako predchádzajúce roky. Vďaka tomu boli nižšie aj koncentrácie prízemného ozónu, ktoré v posledných rokoch často spôsobovali smogové situácie.

Situácia doma

Na Slovensku sa obdobným úspechom bohužiaľ pochváliť nemôžeme. Napriek zaznamenanému dočasnému poklesu koncentrácií určitých znečisťujúcich látok v ovzduší došlo na území Slovenskej republiky v roku 2020 k viacerým smogovým situáciam. Aktuálny stav kvality ovzdušia na Slovensku môžete sledovať na dnesdycham.sk

Zdieľaj: