illustration-image-of-the-header

Domov Bratislavský kraj zápasí s preťažením dopravy, predstavuje riešenia

Bratislavský kraj zápasí s preťažením dopravy, predstavuje riešenia

04. 08. 2021 Mobilita

Bratislavská župa avizuje opatrenia, ktoré majú za cieľ odľahčiť obce od tranzitnej dopravy a pomôcť spriechodniť upchaté križovatky. Viaceré regionálne cesty čaká revitalizácia.

Zdroj: modra.sk

Doprava je jedným z najvýznamnejších zdrojov znečistenia ovzdušia, pričom viac ako 60 %  vyprodukovaných emisií v rámci dopravy pripadá na automobilovú dopravu. Automobilová doprava v rámci Bratislavského kraja sa na celkovom množstve emisií vyprodukovaných automobilovou dopravou v rámci celého Slovenska podieľa takmer 40 %. Podľa slov riaditeľky Odboru stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov BSK, Barbory Lukáčovej, je podiel individuálnej dopravy voči verejnej osobnej doprave 73:27. Cieľom župy je zvrátiť tento nepriaznivý stav a do roku 2050 dosiahnuť pomer 50:50.

Vysoká intenzita dopravy negatívne vplýva aj na rozvoj lokálnej ekonomiky a kvality ovzdušia v okresných mestách a obciach Bratislavského kraja. Jedným z nich je aj mesto Modra, cez ktoré vedie mimoriadne vyťažená cesta II. triedy č. 502. Riešením má byť odľahčenie centra mesta výstavbou obchvatu Pezinka a Modry.

Kraj počíta aj s čiastkovými opatreniami. Cesty medzi Sv. Jurom a Pezinkom, Modrou a Šenkvicami i Blatným a Šenkvicami čaká revitalizácia. Župa pripravuje aj úpravy križovatiek a nezabúda ani na zvyšovanie bezpečnosti na priechodoch pre chodcov.

Viac informácií o pripravovaných opatreniach pre lepšiu dopravu v regióne a systémových riešeniach pre lepšiu dopravu v Bratislavskom kraji nájdete na: https://bratislavskykraj.sk/doprava-v-mestach-a-obciach-pri-bratislave-kolabuje-zupa-predstavila-riesenia/?utm_source=onesignal&utm_medium=notification&utm_campaign=novinky
 

Zdieľaj: