illustration-image-of-the-header

Domov Bratislavská župa spúšťa verejné pripomienkovanie stratégie hospodárskeho a sociálneho rozvoja

Bratislavská župa spúšťa verejné pripomienkovanie stratégie hospodárskeho a sociálneho rozvoja

14. 01. 2021 Nezaradené

Bratislavský kraj spúšťa verejné pripomienkovanie strategického dokumentu Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja (PHRSR BSK) na roky 2021-2027 (s výhľadom do roku 2030).
 

Zdroj: unsplash.com

Prioritou stratégie je zvýšenie kapacity koľajovej dopravy, nové cestné obchvaty, zmierňovanie dôsledkov zmeny klímy, zvyšovanie kapacít materských a základných škôl, či kvalitnejšia a dostupnejšia zdravotná starostlivosť. 


Pripomienky je možné zasielať do 27.01.2021. Stratégiu ako aj pripomienkový formulár vrátane inštrukcií nájdete na: bratislavskykraj.sk/phrsr

Zdieľaj: